• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter gl Ecology Growth: Oppmuntrende rapportsesong, avfallsrelaterte muligheter

(Fonder Direkt) Globale aksjer steg igjen i februar, da investorene fokuserte på Federal Reserves mer duete pengepolitikk og forhåpninger om en konstruktiv løsning i forhandlingene mellom USA og Kina, snarere enn på stadig mer utfordrende globale økonomiske utsikter.

Det kommuniserer fondsforvalteren Charlie Thomas i en månedskommentar for aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth, som steg 4,4 prosent i februar, sett i basisvalutaen euro. Fondets referanseindeks (FTSE World TR EUR) steg 3,5 prosent. Fondet har dermed klatret 14,3 prosent i løpet av de to første månedene av året, og dermed et par prosentpoeng foran referanseindeksen, som har steget 11,9 prosent i januar og februar.

Omregnet i norske kroner er avkastningstallene for Jupiter Global Ecology Growth 5,1 prosent i februar og 12,4 prosent for januar-februar.

“De oppjusterte verdivurderingene i industrisektoren ga fondet medvind under måneden, samtidig som en generelt positiv rapporteringssesong ga ytterligere avkastning. Generelt kommuniserte selskaper med eksponering mot Kina mer positive utsikter enn hva som var priset inn i markedet, hvilket bidro til å gjenopprette investorers tillit til flere aksjer”, skriver Charlie Thomas.

Markedet var for pessimistisk til RPS Group

Blant beholdningene steg det London-noterte konsulentselskapet RPS Group kraftig i verdi i løpet av måneden. Selskapets rapport viste til en stabil utvikling i kjernevirksomheten og fremgang for energisegmentet, ifølge forvalteren. Charlie Thomas konstaterer at markedet ved inngangen av februar hadde et svært pessimistisk syn på aksjen, som ble reflektert i en direkteavkastning på 7 prosent. Når styret forsvarte utbyttet var det en grunn til reprising i aksjen, sier han.

Andre positive porteføljebidrag inkluderer Casella Waste Systems, A.O. Smith, Schneider Electric og Royal DSM - “kvalitetsselskaper innen diversifiserte kjemikalier, involvert i helse, næringsstoffer og metaller, la vi til i porteføljen i januar da aksjen hadde en attraktivt verdsettelse”.

Matproduktselskapet Cranswick falt derimot i verdi i løpet av måneden. Prispress og beslutningen om å gå videre med capex-planer var årsakene til den negative utviklingen, ifølge Charlie Thomas, som sier at Jupiter mener at selskapets investeringsbeslutning vil lønne seg på sikt.

Asiatisk stopp for avfallsimport gir muligheter

For øyeblikket er fondets strategi stort sett er uforandret: De ønsker årets sterke start velkommen og tror at rapporteringssesongen ga oppmuntrende meldinger, men har en noe forsiktig tilnærming med tanke på utsiktene for økonomien og markedene.

Bekymringene som er nevnt er globalt vekst, økende usikkerhet og handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Fondet sies å være forberedt på volatilitet i fremtiden og klar til å handle når attraktive investeringsmuligheter åpner seg.

Blant miljø- og bærekraftrelaterte investeringer, fondets fokusområde, nevner Charlie Thomas muligheter som følge av stadig større utfordringer for uholdbar emballasje. Ifølge forvalteren er dette et aktuelt problem, da et økende antall asiatiske land gjennomfører tidsplaner for å forby import av avfall fra G7-land.

“Som et resultat fortsetter vi å se mulighetene i det sirkulære investeringstemaet, med forventinger til handlingsplaner over hele Europa og deler av USA, i likhet med den siste avfallsstrategien i Storbritannia”, skriver Charlie Thomas.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER