• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: Justert ned kredittrisikoen

(Fonder Direkt) Utviklingen i rentefondet Jupiter Dynamic Bond ble hovedsakelig drevet av høyrenteobligasjoner, australske statsobligasjoner og vekstmarkedsobligasjoner. Imidlertid er det blandede resultater fra verdens økonomier.

Det skriver Jupiter Dynamic Bond fondssjef Ariel Bezalel i en månedlig kommentar for februar.

Innhentingen i risikofylte aktivaklasser fra slutten av 2018 har fortsatt i februar. Selskapsobligasjoner, inkludert høyrente, går generelt bedre enn statsobligasjoner, skriver Ariwl Bezalel. En beroligende beskjed fra Fed og tro på handelsavtale mellom USA og Kina har ligget bak det positive sentimentet, mens det er flere mindre positive signaler i verdens økonomier, legger han til.

Svak utvikling i Europa

“Data fra Europa har fortsatt å forverres, Italia opplever den tredje resesjonen på 10 år, og Europas største økonomi, Tyskland, viser en netto nedgang i eksport”, skriver forvalteren. Den europeiske sentralbanken (ECB) har foreslått et nytt program for billige lån til banker, som ligner de som ble lansert i 2016, men Ariel Bezalel påpeker at det er uklart hvilke verktøy ECB faktisk har igjen for å oppnå monetær lettelse i pengepolitikken. Videre steg renten for britiske statsobligasjoner kraftig i slutten av februar, med bakgrunnen i troen på at en avtaleløse Brexit skal unngås, skriver fondsforvalteren.

Jupiter Dynamic Bond viser til en oppgang på 0,7 prosent under februar, sett i basisvalutaen euro. I norske kroner steg fondet 0,2 prosent. Referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg samtidig 0,5 prosent. Fondets største bidragsytere har vært høyrenteobligasjoner, australske obligasjoner og vekstmarkedsobligasjoner, med indiske selskapets- og statsobligasjoner i tet.

Tegn på bearmarked

I vekstmarkedene har statsobligasjoner dominert i dollar, til forskjell fra de i lokale valutaer, og selskapsobligasjoner har prestert bra, skriver Ariel Bezalel. Viktige markeder som Sør-Korea, Taiwan og Singapore vitner alle om tøffere økonomiske klimaer, og Kinas økonomi har hatt vanskelig å hente seg inn, til tross for stimulanser. Et svakere boligmarked i Australia har ledet til en oppbremsing i landets vekst, med lavere BNP for fjerde kvartal, skriver fondsforvalteren.

“Sterke oppganger er typiske for bearmarkeder, og vi foretrekker å fokusere på økonomisk grunnleggende faktorer, som fortsetter å forverres over hele verden. Vi har benyttet anledning til å redusere kredittrisiko i porteføljen”, sier Ariel Bezalel.

Forvalteren forventer ytterligere svekkelse i verdensøkonomiens vekst, og en stadig mer dueaktig holdning fra sentralbankene globalt. Skulle oppgangen i kredittmarkedene fortsette, planlegger Jupiter Dynamic Bond å redusere risikoen ytterligere, mens fondet har til hensikt å benytte korreksjoner til å investere i obligasjoner i fremvoksende markeder, obligasjoner med korte løpetider og spesielle situasjoner. Med en stadig mer gjeldtynget global økonomi, er fondet investert i amerikanske statspapirer og australske statsobligasjoner, skriver Ariel Bezalel.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER