• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter AM: "Begrenset av våre kriterier for grønne obligasjoner"

(Fonder Direkt) Markedet for grønne obligasjoner, det vil si obligasjoner der kapital er øremerket for klima- eller miljøprosjekter, har under sine drøye ti år vokst kraftig. Den totale summen av utstedte grønne obligasjoner er i ferd med å overstige 500 milliarder dollar, ifølge Jupiter AMs Ryhs Petheram og Jon Wallace. Samtidig står grønne obligasjoner for fem prosent av totale obligasjonsbeholdningen i euro, ifølge data fra Credit Agricole.

Rhys Petheram, medforvalter for Jupiter Global Ecology Diversified Fund, og Jon Wallace, aksjeanalytiker i Jupiters team for miljø- og holdbarhet, konstaterer i et innlegg på kapitalforvalterens hjemmeside at grønne obligasjoner hittil har hatt en imponerende vekst, samtidig som de peker på en rekke utfordringer.

“Denne reisen er langt fra over. Etter å ha engasjert oss og investert i dette markedet siden 2013, da markedet for grønne selskapsobligasjoner tok av, mener vi at de vanskelige tenårene vil være avgjørende når det gjelder de grønne obligasjoners evne til å oppfylle dets potensial”, skriver Rhys Petheram og Jon Wallace.

Et viktig spørsmål er om de grønne obligasjonene tilfører ytterligere kapital til sitt formål, eller om disse investeringene hadde blitt gjort uavhengig av grønne obligasjoner, skriver de. Hvis investeringene fremdeles hadde blitt gjort, er det mulig å stille spørsmål om betydningen av grønne obligasjoner.

Et eksempel som Rhys Petheram og Jon Wallace gir er teleselskapene Verizon og Telefonica, som nylig utstedte grønne obligasjoner for å støtte overgangen fra kobber til fiber og oppgradere nettverket til 5G. Selv om obligasjonene i begge tilfeller kvalifiserer for grønne obligasjoner, mener Rhys Petheram og Jon Wallace at det er høyst sannsynlig at disse 137 milliarder euro hadde blitt investert, uansett hvilken form for finansiering.

Et annet parameter å vurdere er om visse grønne obligasjoner krever kapital som ville ha vært anvendt bedre andre steder i arbeidet mot forbedringer innen miljø- og klima. For eksempel mistenker Jupiter-duoen at overnevnte grønne obligasjoner ikke bidrar til å lukke finansieringsforskjellen i kampen om å nå EUs klimamål for 2030.

Skribentene mener fiberbredbånd på forskjellige måter vil spille en viktig rolle i økosystemet for å kunne nå klimamålet, men stiller spørsmål om hvorvidt denne typen investeringer foregår på bekostning av andre, som potensielt kan spille en betydelig viktigere rolle for klimaet.

“Å investere i grønne obligasjoner for potensielle “business as usual” prosjekter kommer med en mulighetskostnad i form av manglende finansiering av andre prosjekter”, skriver de.

Samlet sett ønsker Rhys Petheram og Jon Wallace veksten i grønne obligasjoner velkommen, men tror at man må være oppmerksom på at obligasjonene typisk ikke finansierer grønne prosjekter, men selskaper som igjen lover å investere i grønne prosjekter.

“Fra et innflytelsesperspektiv er denne subtile forskjellen viktig, i takt med at markedet modnes”, skriver de.

Rhys Petherams fond Jupiter Global Ecology Diversified Fund sies å ha 23 prosent av kapitalen investert i grønne obligasjoner. I fondets forvaltning samarbeider Jupiters team om miljø- og bærekraftsaksjer, renter og multiaktiva.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER