• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Nye aksjer i porteføljen har vist veien

(Fonder Direkt) Vekstmarkedsaksjer fortsatte å stige i februar, støttet av fremdrift i forhandlingene om en handelsavtale mellom Kina og USA.

Den skriver Cathrine Gether og Fredrik Bjelland, som forvalter vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki i en månedskommentar. I løpet av andre halvdel av 2018 begynte fondet å reposisjonere porteføljen, ved å endre vekter og legge til nye aksjer, ifølge kommentaren.

SKAGEN Kon-Tiki steg 2,4 prosent i februar, som var 0,6 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen MSCI Emerging Markets. Siden årsskiftet har SKAGEN Kon-Tiki dermed steget 9,1 prosent, mens referanseindeksen har gått opp 7,8 prosent.

Ny porteføljesammensetning har lønnet seg

Cathrine Gether og Fredrik Bjelland konstaterer i månedsrapporten at porteføljeendringene har båret frukter, samtidig som en viss medvind noteres for fondets verdibaserte filosofi. De legger til at SKAGEN Kon-Tiki har overprestert sammenlignet med referanseindeksen både i februar og de seneste seks månedene.

Porteføljeduoen oppgir at noen av de beste porteføljebidragene i februar har kommet fra fondets nyeste posisjoner. Blant annet rapporteres Kinas største børsnoterte finanskonglomerat, Ping An Insurance, å ha raskt nærmet seg forvalternes kursmål.

I løpet av andre halvår 2018 økte fondet sin posisjon i det indiske landbruksselskapet UPL, og en solid driftsutvikling har ledet til oppgang for aksjen siden det, ifølge forvalterne.

  Ovenfor er fondets fem mest positive og negative avkastningsbidrag i februar. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Ovenfor er fondets fem mest positive og negative avkastningsbidrag i februar. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Cathrine Gether og Fredrik Bjelland skriver også at den kinesiske sterkdrikkprodusenten Wuliangye Yibin i februar sendte ut et positivt resultatvarsel. Fondet kjøpte seg inn i selskapet mot slutten av 2018, hvoretter aksjen har steget over 50 prosent.

Videre har SKAGEN Kon-Tikis kobberelaterte aksje, Ivanhoe, som ble kjøpt i løpet av andre halvår i fjor, vist svært gode leteresultater, ifølge forvalterne. Cathrine Gether og Fredrik Bjelland påpeker at både operasjonell og politisk risiko er redusert som følge av dette.

Oversikt over de ti største innehavene i SKAGEN Kon-Tiki per 28. februar. Totalt består porteføljen av 51 aksjer. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Oversikt over de ti største innehavene i SKAGEN Kon-Tiki per 28. februar. Totalt består porteføljen av 51 aksjer. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER