• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Euro HY Bond: Kredittutvalg fortsatt avgjørende

Det fremgår av en månedsrapport skrevet av fondsforvalterne Alexis Renault, Frauke Wolkewitz, Janis Heck og Ivan Romanenko.

Fondet steg 1,37 prosent i februar, i basisvalutaen euro, mens referanseindeksen (BOFA ML Euro B-B Non Financial Fixed Floating Rate HY Constrained Index) steg 1,86 prosent. Siden årsskiftet har fondet dermed steget 3,15 prosent per 28. februar, mens referanseindeksen har steget 4,06 prosent i samme periode. I norske kroner steg fondet 2,07 prosent i februar og har siden årsskiftet hatt avkastning på 1,41 prosent.

Tegn på forsinkelse ignoreres

Rallyet for det europeiske high yield-markedet holdt seg i februar. Tegnene som peker på en nedgang i den globale økonomien og usikkerheten rundt brexit mener forvalterne i stor grad ignoreres av markedet.

“De fleste av selskapene som ga ut rapporter i februar ga forsiktige utsikter for 2019,” skriver forvalterne.

forvalterteamet melder at fondet fortsatt har undervekt i BB-beholdninger og en viss overvekt mot B-klassifiserte utstedere. Når det gjelder næringer, holdes en undervekt til sykliske sektorer som kjemikalier, reise og underholdning, samt industrivarer og tjenester.

Kredittutvalg av høyeste betydning

Forvaltningsteamet venter høyere volatilitet i det europeiske high yield-markedet fremover, som følge av lavere økonomisk vekst, politiske hendelser som utviklingen i Italia, handelstollforhandlinger og brexit. De legger til at kredittutvalget fortsatt er avgjørende, og blir dessuten stadig viktigere, for å kunne overgå markedet i dagens miljø.

Ved utgangen av februar inneholdt porteføljen i alt 214 posisjoner, hvor blant annet industrivarer og tjenester, telekabler, samt telekommunikasjon utgjorde de største sektorene.

Obligasjoner fra de ti ovenstående utstederne var ved utgangen av februar fondets største posisjoner. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Obligasjoner fra de ti ovenstående utstederne var ved utgangen av februar fondets største posisjoner. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER