• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Kredittmarkedet sterk også i feb

(Fonder Direkt) Lettelsen i den globale geopolitikken, med forventninger om handelsavtale mellom Kina og USA, fortsatt tilvekst i USA samt innhenting i det kinesiske kredittmarkedet, har fortsatt å prege markedet i positiv retning i februar.

Det skriver Alain Krief og Olivier Becker som er fondsforvaltere for det daterte high-yield-fondet ODDO BHF Haut Rendement 2025, i en månedskommentar for februar.

Fondet rapporterer en oppgang på 2,02 prosent i basisvalutaen euro i februar og har dermed steget 3,59 prosent siden årsskiftet, pr siste februar. Motsvarende sifre i norske kroner er 2,72 prosent i februar og 2,83 siden årsskiftet.

Forvalterne meddeler at fondet ved utgangen av februar hadde 97 prosent av kapitalen investert i obligasjoner og tre prosent i likvide midler.

Europeisk vekst viser tegn på stabilisering, ifølge forvalterne. Den foreløpige samlede innkjøpssjefsindeksen i euroområdet steg i februar for første gang siden august 2018, med Tyskland og Frankrike i spissen, skriver de. Unntaket var produksjonsindustrien, som fortsatt tynges av blant annet bekymringer om handelsavtaler og brexit. Forvalterne noterer små bevegelser for den amerikanske 10-årige renten (2,63 til 2,71 prosent) samt for den tyske (0,15 til 0,18 prosent) i løpet av måneden.

Februar har gitt en økning i høyavkastningsmarkedet på 1,86 prosent, drevet av gevinster i hovedsak detaljhandel, telekom og bil. Spreaden i kredittindeksen Itraxx Xover og Itrax falt i løpet av måneden med henholdsvis 32 og 10 basispunkter, rapporterer porteføljeteamet.

“Fondet har nok en gang hatt nytte av rallyet på kredittmarkedet, som har fulgt en betydelig spredningskontraksjon. Beholdninger som har vært spesielt gode i løpet av måneden, er Salini (+11 prosent), Veritas (+8 prosent) og Mobilux (+7 prosent) skriver Alain Krief og Olivier Becker.

Fondet er rapportert å ha fortjeneste i enkelte utstedere i løpet av måneden, som Arcelor Mittal, Darling, Gazprom og AMC. Samtidig har forvalterne lagt til visse eksisterende posisjoner, i takt med tilgangen i fondet, for å holde porteføljen godt investert.

Fondforvalterne rapporterer at også investment grade-markedet har steget i løpet av måneden, med en referanse som viser en absolutt avkastning på 0,68 prosent, med bidrag primært fra forsikring, kapitalvarer og fast eiendom. Obligasjoner med BB-rating har fortsatt den oppadgående trenden som startet i januar, mens obligasjoner med en B-rating har ligget bak, skriver fondsforvalterne. Den største enkeltrisikoen i porteføljen er oppgitt som refinansiering av B-rating obligasjoner, siden aktiviteten i primærmarkedet for disse har vært lav.

Fondets to største beholdningskategorier er ifølge månedsrapporten B-rating obligasjoner, som utgjør 59,2 prosent av porteføljen, og BB-obligasjoner, som utgjør 33,8 prosent. Fra og med 28. februar hadde fondet totalt 158 beholdninger.

(Kilde: ODDO BHF AM SAS)

(Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER