• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Avenir Europe: +3,9 i feb, handelsoptimisme ga støtte

(Fonder Direkt) Den sterke tendensen som startet i januar i de globale aksjemarkedene fortsatte i februar, drevet av generell optimisme i markedet om en løsning på den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina.

Det skriver aksjefondet ODDO BHF Avenir Europes forvaltere Pascal Regis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard i en månedsrapport. Fondet fokuserer på små- og mellomstore selskaper i Europa, med kontor i en EU-stat eller OECD.

Rett over indeks i februar

ODDO BHF Avenir Europe oppført i basisvalutaen euro økte med 3,9 prosent i februar, som var rett over referanseindeksen (MSCI Europe SMID NR EUR), som steg 3,8 prosent. Fra årets begynnelse er fondets avkastning 11,8 prosent pr 28. februar, mens referanseindeksen er opp 12,3 prosent.

I norske kroner steg fondet 4,6 prosent i februar og har økt med 9,9 prosent fra årsskiftet.

Andre europeiske aksjeindekser handlet også klart i pluss i måneden: Euro Stoxx 50 NR økte med 4,4 prosent og DJ Stoxx 50 NR økte med 4,9 prosent.

Dueaktige sentralbanker presser ned obligasjonsrenter

Porteføljeteamet konstaterer at en mer dueaktig pengepolitikk fra amerikanske og europeiske sentralbanker førte til at obligasjonsrenter falt i løpet av måneden. Det britiske pundet ble ytterligere styrket som et resultat av at Storbritannias utmelding av EU ble utsatt, samt sannsynligheten for at en hard brexit har blitt redusert, skriver forvalterne.

I råvaremarkedet sies det at oljeprisen har dratt nytte av bedret makroforhold, selv om en viss nedgang skjedde i slutten av måneden, i forbindelse med Donald Trumps tweet om at OPEC burde begrense produksjonsreduksjonen.

Sykliske fortsatt å prestere bedre enn defensive

Forvalterteamet peker i kommentaren på at i både februar og januar presterte de sykliske sektorene (bygg, kjemikalier, teknologi) bedre enn defensive sektorer (samfunnsnyttige selskaper, telekom, eiendom). Rapporteringsperioden var i full gang med blandede resultater, som ifølge forvalterne førte til mye mer fornuftige prisresponser til forsiktige uttalelser fra enkelte selskaper enn tidligere. Det i seg selv taler for at markedet hadde blitt for pessimistisk ved slutten av fjoråret, skriver porteføljeforvalterne.

Den fornyede tilliten til utsiktene for global økonomi og bærekraftig vekst er fortsatt avhengig av hvordan dagens handels- og geopolitiske problemer løses, sier porteføljeforvalterne.

ODDO BHF Evenir Europes ti største innehav pr 28. februar. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Evenir Europes ti største innehav pr 28. februar. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER