• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Global: Slo indeksen i februar, kjøpte to helsevernaksjer

(Fonder Direkt) Globale aksjemarkeder viste fortsatt styrke i februar, og det globale aksjefondet SKAGEN Global slo sin referanseindeks i løpet av måneden.

Det skriver forvalterparet Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen i en månedskommentar for SKAGEN Global for februar.

Forvalterne fremholder forsikringsselskapene Beazley og Hiscox sammen med Microsoft som fondets beste avkastningsbidrag i februar, og de anser Beazley og Hiscox å fortsatt være betydelig undervurdert etter at de nylig møtte ledelsen i selskapene.

Blant porteføljens svakeste bidragsytere var eiendomsselskapet Deutsche Wohnen, forbrukerelektronikkselskapet Samsung Electronics og japanske Nissan Chemical, skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

  Beholdningene som bidro mest og minst til fondets avkastning i februar. (Kilde: SKAGEN fondene)

Beholdningene som bidro mest og minst til fondets avkastning i februar. (Kilde: SKAGEN fondene)

Forvalterne sier at de i februar kjøpte seg inn i Edwards Lifesciences, et ledende medisinteknologiselskap med fokus på hjerte- og karsykdommer. Med selskapets klare fokus og suksess, med sin banebrytende teknologi som bakgrunn, virker selskapet undervurdert, sier forvalterne.

SKAGEN Global kjøpte også helsevernselskapet Abbott Laboratories til porteføljen, sier forvalterne. Resultatene av en analyse indikerer at selskapets potensial for organisk vekst med forbedret fortjenestemargin og fornuftig kapitalallokering er undervurdert, sier forvalterne.

De nye beholdningene gjenspeiler fondets langsiktige partnerskapsmentalitet, som er basert på å finne undervurderte selskaper forvaltet med sikte på langsiktig suksess og ikke bare det neste kvartalsresultatet. Konsernsjefene i begge selskapene har vært i deres stillinger i over 15 år, legger forvalterne til.

Til slutt forteller Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen at beholdningen i Sony ble solgt med en fortjeneste, etter at aksjen har prestert godt i tre år i porteføljen.

SKAGEN Globals to største innehav utgjør 41,9 prosent av fondets totale vekt. Pr 28. februar 2019. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Globals to største innehav utgjør 41,9 prosent av fondets totale vekt. Pr 28. februar 2019. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER