Oljefondet: Faser ut oppstrøms olje- og gasselskaper

(Fonder Direkt) Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland som det formelt heter, slutter å investere i oppstrøms olje- og gassselskaper.

Den melder Finansdepartementet og Nyhetsbyrån Direkt.

Integrerte olje- og gasselskaper inngår ikke i utfasningen. Totalt har fondet eiendeler på 37 milliarder dollar i olje- og gasselskaper.

Selskaper som av indeksleverandøren FTSE Russell er klassifisert som oppstrømsselskaper, vil bli faset ut av fondets beholdninger, skriver Finansdepartementet. Utfasingen av nåværende beholdninger skal skje gradvis og beslutningen er begrunnet av norsk økonomis eksponering mot oljeprisrisikoen.

“Et salg av energiaksjene i SPU vil kunne bidra til å redusere oljeprisrisikoen noe, men effekten vil trolig være begrenset”, skriver Finansdepartementet.

“Alt tyder på at nesten hele veksten innen børsnotert infrastruktur for fornybar energi de neste ti årene vil drives frem av selskaper som ikke har fornybar energi som sin hovedvirksomhet. Det er en vekst fondet bør ha mulighet til å ta del i”, sier finansminister Siv Jensen.

Oljefondets markedsverdi ved fredagslunsj var knapt 9 000 milliarder kroner. Det er verdens største fond. Olje og gass står for totalt 5,9 prosent av fondet, som eier aksjer i, for eksempel BP, Shell, Total og Exxon.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER