Morningstar: Store divergenser, regionalt og på sektornivå

(Fonder Direkt) Markedet i 2019 står i hovedsak overfor fem risikoer, som til stor del er priset inn i aksjekursene, da den globale median-aksjen handles til en rabatt på fem prosent mot iboende verdi (intrinsic value).

Det skriver analyseselskapet Morningstar i en rapport, der de blant annet klargjør sitt syn på vektede verdsettelser på sektornivå på grunnlag av deres aksjeanalyser.

De fem risikoene som er omtalt er handelskrig mellom USA og Kina, pengepolitiske feiltrinn fra sentralbanker, brexit, politiske utfordringer og bremsende global vekst.

Morningstar bemerker at verdsettelsesforskjellene mellom ulike regioner er betydelige, og mener at det amerikanske aksjemarkedet ikke ser ut som et røverkjøp for tiden. Imidlertid er det mer verdi i Storbritannia, Japan og i fremvoksende markeder.

På sektornivå er det store forskjeller, ifølge Morningstar. Energi- og kommunikasjonstjenester (for eksempel telekomoperatører) skiller seg ut som lavest verdsatt. Aksjer i samfunnsnyttige sektorer, samt eiendom, er ifølge rapporten de to sektorene som for tiden er overpriset.

Ifølge Morningstars vektede aksjeanalyser er det samlede markedet verdsatt til fem prosent (samlet 0,95) under berettiget verdi. (Kilde: Morningstar)

Ifølge Morningstars vektede aksjeanalyser er det samlede markedet verdsatt til fem prosent (samlet 0,95) under berettiget verdi. (Kilde: Morningstar)

Når det gjelder obligasjonsmarkedet påpeker Morningstar at de siste årenes medvind, ser ut til å bevege seg mot en motvind, da sentralbankene beveger seg mot en mer normal pengepolitikk. Analysebyrået legger imidlertid til at det er vanskelig å forutsi i hvilken grad og i hvilken takt dette vil skje, og at verdens største sentralbanker (USA, Europa, Storbritannia, Japan) er i forskjellige posisjoner, med USA i normalisering og Japan lengst bak. Med en mindre stimulerende pengepolitikk øker risikoen for at sentralbankene øker kraftig hvis vi skal møte mer utfordrende tider økonomisk, ifølge Morningstar.

“Etter en vurdering anser vi at statsobligasjoner i Storbritannia, Europa og Japan som betydelig overvurdert. Amerikanske statsobligasjoner gir bedre relativ verdi, men ser fortsatt dyr ut i historisk sammenheng, ettersom investorene må godta lavere rentenivåer på lengre daterte obligasjoner sammenlignet med historiske rentenivåer”, sier Morningstar Investment Managements Dan Kemp.

For å oppsummere synet på obligasjoner, anses disse å være beskyttende med lav risiko, men de lave rentene som tilbys, gir en middelmådig avkastning.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER