• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN: MARKEDSSYKLUSEN ER ALDRENDE, MEN FJERNT MED RESESJON - ADM.DIR.

(Fonder Direkt) I 2018 feiret fondsforvalteren SKAGEN 25 år ved å rasjonalisere sitt tilbud. Dette som en del av integrasjonen med Storebrand, SKAGENs morselskap siden høsten 2017.

Dette fremgår av en oppdatering fra SKAGENs administrerende direktør, Tim Warrington, på fondsforvalterens hjemmeside.

“Som et resultat har det vært endringer i SKAGENs ledelse og blant nøkkelpersoner. Vi startet i tillegg en prosess for å undersøke hvordan vi kan gi best mulig service til kundene og samtidig oppnå synergier”, skriver Tim Warrington.

I løpet av første halvår 2019 forventer SKAGEN å lansere sine fond på kontinentet, etter å ha åpnet et kontor i Frankfurt i 2018. Å gjøre ting i felles med Storebrand har gitt SKAGEN muligheten til å gå videre med å tilby fondsandeler med Luxembourg som base for internasjonale kunder, ifølge Warrington.

Året 2019 er grisens år, et år som ifølge den kinesiske kalenderen gir gode muligheter for økt velstand og sannsynlighet for uventede hendelser.

“Her i SKAGEN følger vi den første og siste reglen for alle investorer; kjøp lavt, selg høyt. Det er tydelig at markedssyklusen begynner å gå mot slutten, og at markedene er overpriset. En resesjon virker fortsatt et stykke unna, men det kan endre seg fort. Korreksjoner er en del av det å investere.”, skriver Tim Warrington.

Direktøren meddeler at SKAGENs fond tilbyr en differensiert eksponering til undervurderte selskaper med attraktiv oppside, og gir samme råd som alltid til sparere: invester langsiktig og bruk overskuddskapital til å kjøpe når kursene faller.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER