• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Value:"Godt inngangspunkt for verdiinvesteringer"

(Fonder Direkt) Lavt verdsatte aksjer gir en bedre avkastning over en lengre periode enn vekstaksjer, selv om en verdistrategi i visse perioder streve med å holde følge med markedet.

Det var hovedbudskapet under en videopresentasjon som Ben Whitmore, Jupiter Asset Managements strategisjef for verdiaksjer, deltok i torsdag.

Sammen med Dermot Murphy forvalter Ben Whitmore blant annet det globale aksjefondet Jupiter Global Value, som her en uttalt verdistrategi.

I webcast-presentasjonen påpeker Ben Whitmore at aksjer som verdsettes lavt basert på multipler som for eksempel P/B, pris/kontantstrøm, P/E og EV/EBITDA historisk sett har utviklet seg bedre enn vekstaksjer.

Mellom 1927-2014, ga såkalte verdiaksjer en avkastning på 12,8 prosent årlig, mens vekstaksjer steg 10,3 prosent årlig, som forvalteren illustrerer med to grafer for USA.

“Vi investerer på dette grunnlaget fordi det er en god sjanse for å slå indeksen på mellomlang sikt. Det vil ikke fungere hvert år, men over tid er det gode muligheter til å overprestere,” sier Ben Whitmore.

Forskjell på risiko og risiko

Når det gjelder risiko, foretrekker Jupiters verdiforvaltningsteam å fokusere på absolutte risikofaktorer som balanseutregning og verdsettelser, istedenfor relative risikomålinger som beta, “tracking error” og “value at risk”, ifølge Ben Whitmore. Han eksemplifiserer med forsikringsgiganten AIGs store tap under finanskrisen, for å beskrive hvorfor det kan være utfordrende å stole for mye på slike relative risikomålinger.

“AIG anslo at det meste de i et ekstremt scenario kunne tape, med utgangspunkt i standardavvik i form av “value at risk” og “tracking error” var 8 milliarder dollar. Dessverre trengte selskapet over 100 milliarder dollar i krisehjelp fr den amerikansk regjeringen for å klare seg”, sier Ben Witmore.

Verdsettelsesforskjeller økt

Verdiaksjer har hatt vanskelig for å holde tritt med det bredere markedet de siste to årene, da investorer villig betalte høye multipler for høy vekst.

Årsakene til de tøffere tidene (relativt sett) er ifølge Ben Whitmore flere og inkluderer svært lave renter, lav nominell vekst og store omjusteringer av enkelte bransjer.

Han mener imidlertid at det nå kan være et godt inngangspunkt for verdiinvesteringer, da verdsettelsesforskjellene i forhold til vekstaksjer er blitt såpass høye.

“Verdsettelsesforskjellene har historisk sett nådd høye nivåer i tider med økonomisk stress og beveger seg nå mot nivåene fra finanskrisen. Dette bør ifølge oss innebære en mulighet” sier Ben Whitmore.

I løpet av de siste 90 årene har det tidligere vært bare to tiårsperioder der vekst har overprestert på en lignende måte, forklarer forvalteren. Delvis i løpet av tiåret for den store depresjonen 1929-1939 og delvis i forbindelse med internettboblen på slutten av 90-tallet.

 1. Grafen viser når verdi har overprestert mot vekst for det amerikanske markedet. Når grafen har vært over 0 prosent, har verdien gått bedre enn veksten og omvendt. (Kilde: Jupiter AM/Fama-French) Grafen viser når verdi har overprestert mot vekst for det amerikanske markedet. Når grafen har vært over 0 prosent, har verdien gått bedre enn veksten og omvendt. (Kilde: Jupiter AM/Fama-French) Viktig å unngå verdifall i størst mulig grad

  Når du praktiserer verdiinvestering, er det i prinsippet uunngåelig å møte verdifeller (value traps) fra tid til annen. Det vil si å investere i selskaper der aksjer ser ut til å være billige, men der for eksempel inntjeningen viser seg å falle mer enn forventet eller der en restrukturering ikke utvikler seg som forventet. Forvalteren legger merke til at det er umulig å helt unngå verdifeller, men påpeker at nøkkelen er å sikre at de ikke koster for mye for porteføljen.

  “Våre vinnere har en tendens til å levere mye mer enn det taperne trekker ned,” understreker Ben Whitmore, som imidlertid hevder å være svært oppmerksom på risikoen som for eksempel bransjer under forandring kan innebære for enkelte selskaper. Å være en verdiinvestor er ikke en “gratis lunsj” - du må gjøre leksene dine, legger han til.

  Gjelder å være konsekvent og disiplinert

  Det fondsforvaltere sier de vil se i selskaper de investerer i, er sterke og etablerte merkevarer, men at selskapets aksjer for tiden er upopulære i markedet av ulike årsaker. I tillegg til denne parameteren (og lav verdsettelse som tidligere beskrevet), vil de også ha høy avkastning på sine driftsmidler, balanseutregninger som kan tåle alle værforhold, og at overskuddet over tid overføres til aksjonærene.

  Filosofien Jupiters verdsettelsesteam arbeider etter er å ha en disiplinert verdibasert tilnærming og se etter aksjer med en sterk risiko/avkastningsprofil. Så, ifølge Ben Whitmore, gjelder det konsekvent å anvende denne strategien, samtidig som man vet at det ikke vil fungere hvert år, men at det vil fungere i det lange løp.

  “Vi tror ikke på å prøve å tidfeste eller forutsi avkastning på kort sikt. Men det vi lidenskapelig tror på er at hvis du praktiserer verdiinvestering, og ikke gir opp når det er tøft, vil resultatene vise seg over tid, og mulighetene for å slå indeksen vil være god, sier han mot slutten av presentasjonen.

  Som et eksempel på interessante verdiselskaper nevner Ben Whitmore Standard Chartered, Volkswagen, TP ICAP og BP.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER