• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Solgt seg ut av Salmar

(Fonder Direkt) I januar var det en stabil oppgang i globale aksjemarkeder, og når det gjelder land spesielt, dro Tyrkia og Brasil nytte av den mer optimistiske stemningen, mens Kina hang bemerkelsesverdig etter.

Det skriver forvalteren Charlie Thomas innledningsvis i en månedskommentar for aksjefondet Jupiter Global Ecology Growth.

Fondet hadde en positiv start på året både i absolutte og relative termer, med flere selskaper som leverte en tosifret avkastning, skriver forvalteren. Månedenes avkastning ble 9,5 prosent i basisvalutaen euro, mens referanseindeksen (FTSE World TR EUR) økte med 7,4 prosent. Målt i norske kroner økte fondet 6,9 prosent.

Blant porteføljen største bidragsytere er Tomra (resikrulering), Covanta (avfall til energi), First Solar og Owens Corning (isolasjon).

“Innhentingsstyrken i disse selskapene viser hvor pessimistisk stemningen var i slutten av 2018”, skriver fondsforvalteren.

Siste tilskuddet presterer

Carlie Thomas er spesielt fornøyd med utviklingen i IPG Photonics, hvor fondet tok en posisjon i forrige kvartal. Selskapet selger laserfiberutstyr til bruk i industri og industrielle prosesser, noe som betydelig reduserer energiforbruk og avfall, ifølge forvalteren.

“Ifølge oss er IPG Photonics en klar industrileder med en langsiktig vekstmulighet, da kjerneteknologien gir mulighet for et økt mangfold av applikasjoner, alt fra medisin til store infrastrukturprosjekter”, skriver Charlie Thomas.

Tok gevinst i fiskeoppdretter

I januar solgte fondet hele beholdningen i det norske oppdrettsselskapet Salmar og tok hjem en gevinst. Forvalteren sier at de langsiktige utsiktene for næringen er robuste, men at de valgte å selge seg ut på grunn av bekymring for at verdsettelsen for næringen er for høy på mellomlang sikt.

Forvalteren skriver at selv om de ønsker en så god start på året velkommen, spesielt da porteføljeteamet anså at mange aksjeverdier hadde falt til alt for pessimistiske vurderinger, har de fortsatt et forsiktig syn på de kortsiktige utsiktene for markedet og økonomien. Charlie Thomas legger til at fondet fortsatt er forberedt på å utnytte mulighetene som ytterligere volatilitet kan by på, og fortsetter å se verdsettelser innen bærekraftige investeringer som attraktive.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER