• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Algo Global: Økte 8,5% i sterk januar-måned

(Fonder Direkt) Multifaktorfondet ODDO BHF Algo Global økte med 8,5 prosent i verdi i januar, beregnet i basisvalutaen euro. I norske kroner utgjorde økningen 6,0 prosent.

Fondet forvaltes av Thierry Misamer og Thomas Höhenleiter i henhold til proprietær modell BMR +, som leter gjennom aksjer i MSCI World-indeksen basert på ulike faktorer. BMR + ser på verdsettelse, risiko, vekst og fortjenesteendringer, for deretter å velge de beste aksjene i hver kategori, ifølge forvalterne, som regelmessig overvåker porteføljens sammensetning. Fondets formål oppgis å være en langsiktig verdiøkning av kapitalen, gjennom å investere i lovende globale selskaper.

Finans har tyngst vekting i porteføljen, med 19,6 prosent av fondets verdier. Deretter har forbrukstjenester (15,5 prosent), forbruksvarer (12,0), utilities (11,9) og industri (11,1).

ODDO BHF Algo Global investerer verden over, og når det gjelder porteføljeeksponering i de enkelte land er USA i toppen med 52,9 prosent, fulgt av Canada (6,7), Frankrike (5,6) og Storbritannia (5,3).

Pr. 31. januar var de største aksjebeholdningene Apple, Amazon, Pepsico, Microsoft og Nestle. Totalt var det 199 beholdninger i portefølje, ifølge data fra Morningstar, hvor fondet er vurdert til fire stjerner. Den årlige forvaltningskostnaden ligger på 0,74 prosent.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER