Fond: Niende måned på rad med nettosalg i europa i januar

(Fonder Direkt) Den europeiske fondsbransjen opplevde nettosalg på 3,2 milliarder euro i januar, som blir den niende måneden på rad med nettosalg, etter 16 måneder på rad med nettokjøp.

Det skriver bransjenettstedet Funds Europe.

Frankrike gikk dog mot strømmen og hadde et nettokjøp på 16,0 milliarder euro, drevet av nettokjøp av 19,1 milliarder euro i pengemarkedsfond. Sverige og Sveits utmerket seg også med nettokjøp på henholdsvis 2,6 og 2,3 milliarder euro, skriver Funds Europe.

Når det gjelder aktivaklasser, hadde obligasjonsfond den sterkeste utviklingen i januar, med nettokjøp på 12,7 milliarder euro.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.