• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Algo Europe: + 9% i januar for kvanteaksjefondet

(Fonder Direkt) Aksjefondet ODDO BHF Algo Europe steg 9,0 prosent i januar i basisvalutaen euro, eller 6,4 prosent i norske kroner.

Fondet bruker en kvantitativ tilnærming som er basert på den egenutviklede BMR + modellen. Modellen ser på grunnleggende data for aksjene som inngår i indeksen Stoxx Europe 600, med tanke på verdsettelser, momentum, risiko, vekst og resultatrevideringer. Fondet er således i kategorien multifaktor.

Ser man på sektorer er ODDO BHF Algo Europe tyngst vektet mot konsumvarer hvor 23,9 prosent av kapitalen er investert, etterfulgt av bank og forsikring (20,5), helsetjenester (14,0) og industri (10,1). Av land topper Frankrike, med 18,4 prosent, Tyskland (17,1), Storbritannia (16,9), Sveits (11,4) og Sverige (8,1).

Ifølge lederen består porteføljen av de beste aksjene i de respektive faktorkategorier som er beskrevet ovenfor, og gjennomgås regelmessig.

ODDO BHF AM skriver i en månedlig rapport at fondet er egnet som diversifisering for en investor med en aggressiv investeringsstrategi, som ønsker å utnytte potensialet i hele det europeiske aksjemarkedet via en førsteklasses aksjeportefølje.

Fondet har en Morningstar-rating på fem stjerner og en årlig forvaltningsavgift på 0,83 prosent.

Ved utgangen av januar inneholdt porteføljen 106 aksjer, hvorav de fem største var Nestle, Roche, Sanofi, Rio Tinto og Kering, ifølge data fra Morningstar.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.