• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Tjente på kredittrallyet i jan, økt i eksisterende innehav

(Fonder Direkt) 2019 begynte med et sterkt børsrally på både aksje- og kredittmarkedet etter en tøff avslutning på det forrige året, skriver Alain Krief og Olivier Becker som forvalter ODDO BHF Haut Rendement 2025. De legger til at selv om innhentingen er velkommen så har den lite å gjøre med Europa. Tyskland har senket sine vekstmål og brexit-forhandlingene har bremset, forklarer poreføljeforvalterne.

Samtidig har investorenes risikotakning økt blant annet på grunn av fortsatte forhandlinger mellom Kina og USA samt beroligende beskjeder fra Jerome Powell, skriver forvalterne.

Med dette som bakgrunn så forble den toårige statsobligasjonen relativ stabil da den steg fra 2,68 prosent til 2,73 prosent, konstaterer Alain Krief og Olivier Becker. Den tyske tiåringen fortsatte å falle og gikk fra 0,24 prosent til 0,15 prosent, skriver forvalterne.

Utvikling for ODDO BHF Haut Rendement 2025 siden starten den 12 januar 2018. Fondet har ingen referanseindeks og basisvalutaen er euro. I januar steg fondet 2,52 prosent i euro og 0,11 prosent i norske kroner.

Utvikling for ODDO BHF Haut Rendement 2025 siden starten den 12 januar 2018. Fondet har ingen referanseindeks og basisvalutaen er euro. I januar steg fondet 2,52 prosent i euro og 0,11 prosent i norske kroner.

Itraxx Xover falt 44 basispunkter fra 352 til 308, nevner porteføljeforvalterne i fondskommentaren. De konstanterer også at Itraxx Main falt fra 87 basispunkter til 71 i januar.

High Yield-markedet steg 2,21 prosent i januar og de sterkeste bidragene kom fra helse, detaljhandel og energi, skriver Alain Krief og Olivier Becker. De peker også på at investment grade-markedet har steget kraftig, hvorav benchmark viser en absoluttavkastning på 1,1 prosent da den fikk støtte av forsikring, eiendom og transport.

Fyllt på i ett antall posisjoner

Porteføljeforvalterne forklarer at fondet i januar anvendte sine likvide midler for å forsterke posisjonerne i Maxeda, Aston Martin, El Corte Ingles, Lecta og Algeco. De skriver også at fondet har dratt nyte av kredittrallyet som har skjedd på grunn av minskede spreads over året.

Dette har gjort at noen av fondets obligasjoner har prestert veldig bra. Aldesa, Salini og Intralot har steget med 22, 12 respektive 10 prosent, skriver Alain Krief og Olivier Becker

  Porteføljens ti største innehav pr den 31. januar. Frankrike, Italia og USA stod for de største vektene på landnivå med 16,6, 13,0 og 12,6 prosent.

Porteføljens ti største innehav pr den 31. januar. Frankrike, Italia og USA stod for de største vektene på landnivå med 16,6, 13,0 og 12,6 prosent.

I januar forsvant litt av markedets pessimisme fra desember. Selv om veksten skulle bremse, eller bli en lavkonjunktur, så ser fondsforvalteren at prestasjonen fortsetter å forbedres og pull to par-effekten kommer til å påvirke obligasjoner som har kortest løpetid.

Samtidig finnes hovedrisikoene i omverdenen fortsatt, og det kan lede til økt volatilitet de nærmeste månedene, avslutter forvalteren.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER