• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Euro HY Bond: Økt risiko, men defensiv durasjon

(Fonder Direkt) High yield-fondet ODDO BHF Euro High Yield Bond økte risikoposisjonen i januar, men er fortsatt defensivt posisjonert via sin sterke durasjonsundervekt og sine relativt lave opsjonsjusterte spreader (OAS).

Det skriver fondforvalterne Alexis Renault, Frauke Wolkewitz, Janis Heck og Ivan Romanenko i en månedsrapport.

Fondet steg 1,75 prosent i januar i basisvalutaen euro, mens referanseindeksen (BOFA ML Euro B-B ikke-finansiell fast flytende rente HY) økte 2,16 prosent. Omregnet til norske kroner fikk fondet en avkastning på -0,65 prosent i januar.

Undervekter syklisk og dobbelt b

Obligasjonsfondet har i hovedsak undervektsposisjoner i sykliske sektorer som biler, kjemikalier, varehandel og industrielle varer og tjenester, sier forvalterteamet. Forvalterne legger til at en undervekt også holdes for dobbeltb-posisjoner, og en nøytral posisjon for single b.

Forvente økt volatilitet

Det europeiske high yield-markedet hentet seg kraftig opp i januar, og i fremtiden forventer fondforvalterne seg at markedet vil vise høyere volatilitet, blant annet langsommere økonomisk vekst, bredbånd og stigende amerikanske rentesatser.

“Spreads er for øyeblikket 100 basispoeng under det langsiktige gjennomsnittsnivået. Kredittvalg er fortsatt viktig, og blir enda viktigere i dagens miljø for å overgå markedet,” skriver porteføljeteamet.

USA dominerer porteføljevekten i fondet, med en landeksponering på 15,2 prosent, etterfulgt av Frankrike 15,0 prosent og Tyskland 10,2 prosent. Tilsvarende landeksponering for fondets referanseindeks er 16,7, 14,1 og 10,3 prosent.

ODDO BHF Euro High Yield Bonds ti største posisjoner pr 31. januar, blant totalt 202 eiendeler.

ODDO BHF Euro High Yield Bonds ti største posisjoner pr 31. januar, blant totalt 202 eiendeler.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER