• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: Fortsatt tiltro til Wirecard

(Fonder Direkt) Det nye året begynte med bred oppgang i markedet, som hentet seg inn etter å ha falt i 2018, innleder aksjefondet Jupiter European Growths fondssjef Alexander Darwall i en månedlig kommentar. Januar viste tilstrammede vekstutsikter, og fondssjefen nevner at tegn på finansiell nedbremsing kommer til syne rundt i Europa.

Jupiter European Growth økte med 8,2 prosent i januar, mens referanseindeksen (FTSE World Europe TR EUR) økte med 6,4 prosent. Dette er i basisvalutaen euro. Omregnet til norske kroner, økte fondet 5,7 prosent i løpet av måneden.

Oppkjøp og revisjoner i beholdningene

Generelt var januar en stille måned når det gjelder uttalelser fra selskaper før rapporteringssesongen, skriver forvalteren. Han legger til at fondets beholdninger i Carnival, Adidas og Infineon Technologies har bidratt positivt etter hvert som de hentet seg inn fra desembernedgangen.

Alexander Darwall nevner i kommentaren at Deutsche Boerse økte profittprognosen sin og sa at nettojustert fortjeneste for 2018 ville øke med 17 prosent. Han forklarer også at Wirecard utgav sine foreløpige resultater som var i tråd med forventningene, og at Financial Times publiserte en artikkel om Wirecards virksomhet i Asia og uklarheter om regnskapet. Forvalteren påpeker at porteføljeteamet stoler på Wirecard, at de tror at selskapet har handlet i god tro, og at Wirecard regnes som en attraktiv investering frem til noe konkret kan bevises.

Forvalteren skriver at Intermediate Capital rapporterte fortsatt sterk kapitalinngang i tredje kvartal, at volatiliteten ikke hadde påvirket verdsettelsen, og at alle fondene vil møte eller overstige sine avkastningsterskler.

Det italienske selskapet Do Bank steg kraftig etter uttalelsen om at Altamira vil bli kjøpt, noe som vil øke Do Banks nærvær i flere land, ifølge Alexander Darwall.

Videre steg Edenreds andel etter at selskapet fullførte to oppkjøp og utelukket et bud på Ingenico, påpeker forvalteren, som også kunngjør at de negative porteføljebidragene kommer fra Coloplast, Grifols og Novo Nordisk.

Fremtidsutsikter

Selv om selskaper i Europa som er eksponert mot USA vanligvis drar nytte av reduserte amerikanske statsrenter, oppgis forvalterteamet å fortsatt være oppmerksom på europeiske selskaper med global virksomhet, der det kan være vanskeligere å sikre at fjerne avdelinger alltid har selskapets beste i tankene, skriver Alexander Darwall.

“Vi unngår generelt politisk sensitive selskaper, selskaper med mange anleggsmidler og mye gjeld. I stedet er fokuset på selskaper med fleksible eiendeler og forsyningskjeder. Bedrifter som er basert på spesialisert teknologi, kan ofte omgå proteksjonistiske barrierer,” skriver forvalteren. Samtidig identifiserer han økt trussel om bremset økonomisk vekst og økte renter. Det vil gjøre det vanskelig for noen selskaper å refinansiere høy gjeld, noterer forvalteren.

“Vi er overbevist om at det fortsatt er gode investeringsmuligheter,” konkluderer fondssjef Alexander Darwall.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER