• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: Posisjoner for rentesenkning

(Fonder Direkt) Rentefondet Jupiter Dynamic Bond utnyttet markedsoppgangen i januar til å trimme kredittrisikoen i porteføljen, og eksponeringen mot high-yield oppgis å være det laveste nivået hittil.

Det skriver fondsforvalteren Ariel Bezalel i en månedskommentar.

Fondets avkastning i januar ble drevet av menge ulike posisjoner, eksempelvis amerikanske og australske statsobligasjoner, high-yield-markeder og obligasjoner i fremvoksende markeder, skriver forvalteren.

Jupiter Dynamic Bond steg 1,0 prosent i januar, mens referanseindeksen (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) styrket seg 1,6 prosent. Omregnet i norske kroner falt fondet 1,4 prosent.

Forberedt på amerikansk rentesenking

Fondet sies å være posisjonert for en rentesenking fra Federal Reserve. Forvalterteamet mener at den økende bekymringen for en global nedgang uunngåelig vil bidra til en slutt på rentehevingssykelen, og det veldig snart. “Mitt team og jeg holder et forsiktig syn på risikoposisjoner. Korte og skarpe oppganger, som sett i januar, er typiske i nedgangsmarkeder, og vi foretrekker å fokusere på finansielle fundament, som fortsatt forverres globalt,” skriver Ariel Bezalel.

Ser oppgang som mulighet for å minimere risiko

Utsiktene for fremtidige risikoer overvåkes nøye, men Ariel Bezalel mener at ledelsen har erfaring og verktøy tilgjengelig for å lede fondet gjennom neste trinn i kredittsyklusen. Eventuelle kredittrally vil bli brukt til å redusere risikoen, mens markedskorrigeringer vil bli brukt til å finne attraktive etableringsposisjoner for obligasjoner i vekstmarkeder, legger forvalteren til. I løpet av måneden sier Ariel Bezalel at fondet la til “spesielle situasjoner” i porteføljen, for eksempel lokale tiårige valutaobligasjoner i Peru og Polen. Emittenter av høy kvalitet forventes å dra nytte av lavere amerikanske statsgjeldsrente (for Peru) og lavere tyske obligasjonsrenter (for Polen).

Svakheter i global økonomi gir fordel for statsobligasjoner

Porteføljen fortsetter å bli vektet mot amerikanske og australske statsobligasjoner med utsikter til at verdensøkonomien vil få det vanskelig under byrden av for stor gjeld og en nedgradert demografisk profil, spesielt i utviklede markeder. Forvalteren sier at selv om fondets eksponering mot high-yield er på det laveste nivået hittil, er teamet fortsatt fleksibelt overfor muligheter.

“Vi er fortsatt “bullish” mot indiske statsobligasjoner, som gir attraktive avkastning og nytte av det globale deflasjonstrykket. Vi finner også interessante muligheter i Sri Lanka, Peru og Polen,” skriver fondssjefen.

Tilknyttet selskapskreditt oppgis fondet å foretrekke europeiske sektorer innen telekom og energi, mens Storbritannia ligger på topp for etterstilte bankobligasjoner.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.