Hedgefond: Fortsatt tillit fra inst, til tross for skuffelse

(Fonder Direkt) Fire femtedeler av institusjonelle investorer har planer om å opprettholde eller øke eksponeringen mot hedgefond i 2019. Dette til tross for at 55 prosent føler seg skuffet som følge av den svake utviklingen i fjor, da hedgefond i gjennomsnitt falt 3,4 prosent (den verste utviklingen på nesten ti år).

Det skriver bransjenettstedet Institutional Investor, og viser til en rapport fra analysefirmaet Preqin, som tar pulsen på institusjonelle investorer.

At en så stor andel av respondentene er positive til hedgefond, til tross for svak utvikling, oppgis å ha å gjøre med bekymringer for en økonomisk nedgang.

“Selv om vi aldri i realtid vet nøyaktig hvor vi er i den økonomiske og markedsmessige syklusen, er det ganske tydelig at miljøet endrer seg. I beste fall er vi i slutten av et tiår med ekspansjon, verdsettelsene er anstrengt og økonomisk vekst svekkes på de fleste steder, samtidig som alt dette styrkes av proteksjonisme og handelskrig, heter det i rapporten.

Med indikasjoner på en nært forestående markedskorreksjon har hedgefondets evne til å beskytte investorer fra nedturer aldri vært så viktig som nå, sier Preqin.

“Hvis investorens frykt for markedskorreksjon viser seg å være berettiget, vil hedgefondene utvilsomt få bevise sin verdi i 2019, ifølge rapporten.

Når man ser på strategityper, viste makrostrategier seg å være det mest populære valget blant respondentene, der 29 prosent sa at de planla å øke eksponeringen til kategorien.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER