ODDO BHF: Rotete marked gitt godt inngangsnivå i high yield

Oslo (Fond Direkt) Under de urolige tidene for finansmarkedene mot i slutten av fjoråret, var ikke det europeiske kredittmarkedet ikke noe unntak. Target date-fondet ODDO BHF Haut Return 2025 benyttet den urolige situasjonen til å redusere risikoprofilen noe, men til samme avkastningsnivå som tidligere, ifølge Alain Krief, global rentesjef ved ODDO BHF Asset Management.

“Vi har gjort noen justeringer. Takket være høyere spreads har vi vært i stand til å bytte til bedre kredittkvalitet uten å svekke forventet avkastning, sier han i en kommentar til Fonder Direkt.

  Alain Krief. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Alain Krief. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Siden årsskiftet har en bred innhenting skjedd i kredittmarkedene, og spreadene har gått inn. Alain Krief mener det er for tidlig å si at det handler om et trendskifte, men utviklingen i det siste ser heller ut som et opprør etter en overdreven reaksjon i desember. Hvis økonomiske data fremover viser at veksten har bunnet ut og ikke lenger faller, er det mulig å snakke om en trend og et nytt marked, og for øyeblikket venter Alain Krief på signaler om hvor økonomien tar veien.

Obligasjonsplukking med makrohensyn.

Alain Krief mener at high yield-markedet nå blir priset midt mellom en resesjon og god roligere tider, og man blir for tiden svært godt betalt for den risikoen som er tatt, særlig i større selskaper.

“Vi har sett spreader bli doblet det seneste året, som jeg tror er et veldig interessant inngangsnivå i high yield” sier fondsforvalteren.

Den økonomiske situasjonen må være betydelig dårligere for at ODDO BHF Haut Rendement 2025 skal få en negativ avkastning i år, ifølge Alain Krief, som peker på at det er rom for at spreadene vil øke med ytterligere 150 basispoeng for at fondet skal gi et nullresultat.

Hvis fondsforvaltningsteamet dog ser at økonomiske data kommer inn betydelig svakere, opplyses fondet å være klar til å redusere varigheten og eksponeringen mot selskaper med høy beta, til fordel for høyere kredittkvalitet. Alain Krief påpeker imidlertid at man må skille mellom land og selskapene som er basert der. Et eksempel han gir er Italia og Fiat Chrysler*.

“Hvis for eksempel utsiktene for Italia forverres ytterligere, tror vi at Fiat Chrysler* vil gå konkurs? Nei, ikke i det hele tatt. Det er måten vi forholder oss til markedet. Til slutt mister du ikke penger med mindre selskapene kansellerer betalinger, sier Alain Krief.

ODDO BHF AM SAS, med et kredittanalytikerteam på mer enn 15 personer, anser seg som «bond pickers», og Alain Krief bemerker at en grunnleggende holdning med forsiktig kredittanalyse som tar hensyn til makroforhold, er avgjørende for å oppnå resultater.

“Uansett hvilken obligasjonsstrategi du har, må du kjøpe riktig selskap, ellers vil det aldri fungere,” konstaterer fondsforvalteren.

Ingen stress for ECB å heve renten

Fondsforvaltningsteamet har notert at både ECB og Federal Reserve har satt en mykere tone i det siste, og Alain Krief ser ikke noe stort problem med at ECB avventer utviklingen før renten økes.

“De lave rentene er ikke ideelle, men med lav vekst og dempet inflasjon kan det være rimelig å ikke gå for fort frem. For at ECB skal høyne må veksten ta fart. Det eneste dårlige scenariet ville faktisk være ingen vekst kombinert med høyere inflasjon, da vil sentralbanken ha et problem, sier Alain Krief.

ODDO BHF AM SAS er av oppfatningen at sentralbanken ikke bør bidra til oppblåsing av bobler, men for tiden ser kapitalforvalteren ingen slike. ECB har tid på seg og kan reinvestere obligasjonene på balansen som forfaller og holde renten lav for å understøtte veksten, mens man avventer utvikling, ifølge fondsforvalteren.

Risiko i target date-fond minsker med tiden.

Alain Krief fremholder at fondet mot slutten oppfører seg som en enkeltobligasjon, men med en mer diversifisert risiko. Jo nærmere fondet går mot sluttdatoen, desto kortere blir tiden som gjenstår før porteføljens posisjoner når forfallsdatoen, og dermed reduseres risikoen.

Så lenge fondsforvalterne er tålmodige, diversifiserte i fundamentalt gode selskaper samt lydhøre for makrosignaler, burde avkastningen være på et godt nivå, gitt at økonomien ikke vesentlig forverres, forklarer han. I tillegg er det mulighet for en kontinuerlig kontantstrøm i fondet, for investoren som foretrekker den andelsklassen som betaler utbytte, legger Alain Krief til, som konkluderer med at high yield fungerer ypperlig som et innslag i en bred portefølje.

* Navngivningen av kjøretøygruppen bør ses som et eksempel og ingen investeringsanbefaling.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.