Nordiske CTA-fond: Tøff innledning på året, dog med unntak

Oslo (Fond Direkt) Mens aksjemarkedene og oljeprisene steg kraftig i januar, hadde trend-følgende CTA-fond generelt problemer. Bransjenettstedet Hedge Nordics indeks for nordiske CTA-fond, NHX CTA, viste en gjennomsnittlig fondsnedgang på 1,5 prosent i løpet av måneden, som var dårligst av alle hedgefondskategorier.

Det skriver Hedge Nordic, som konstaterer at de største CTA-instrumentene i verden heller ikke fikk en god start på året: Société Générales CTA-indeksen, som følger de 20 største CTAene i verden, falt 1,9 prosent i januar.

Spredningen i Hedge Nordics CTA-indeks var imidlertid relativt stor i løpet av måneden, da nesten hver tredje av de nitten indekskomponentene steg.

Best utvikling hadde IPM Systematic Currency Fund (+4,5 prosent), som ifølge Hedge Nordic dro nytte av sin valutaportefølje i utviklede markeder. Det beste bidraget ga en kort posisjon i sveitsiske franc og en lang posisjon i britiske pund.

  Nordiske CTA-fond med den beste og svakeste utviklingen i januar. (Kilde: Hedge Nordic)

Nordiske CTA-fond med den beste og svakeste utviklingen i januar. (Kilde: Hedge Nordic)

CTA-fondet med nest best avkastning var Innolab Capital Index, som ifølge Hedge Nordic bruker en autonom investeringsrobot for å forutsi markedsbevegelser i store aksjeindekser. Fondet steg 3,2 prosent i januar.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER