• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Avenir Europe: Innhenting fra nedgang i 4 kv

OSLO (Fond Direkt) Det siste kvartalet i 2018 var katastrofalt og alle aktivaklasser endte på minussiden. Videre viste januar 2019 seg å være en av de beste månedene på flere tiår da alle aktivaklasser steg, blant annet aksjer og statsobligasjoner, skriver Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard og Sébastien Maillard som forvalter aksjefondet ODDO BHF Avenir Europe.

Til tross for de negative makroøkonomiske indikatorer, spesielt i Europa og Kina, nedstegningen av de amerikanske myndigheter og en brexit som drar ut i tid, har ikke det hindret aksjemarkedet, konstaterer forvalterne. EURO STOXX 50 NR og DJ STOXX 50 steg med henholdsvis 5,5 og 5,1 prosent og fondets referanseindeks MSCI Europé SMID NR EUR økte med 8,3 prosent.

Avkastningen for ODDO BHF Avenir Europe og referanseindeksen (MSCI Europe SMID NR EUR) i januar. Basisvaluta samt omregnet til norske kroner, i prosent:

\  Januar (EUR)  Januar (NOK)           

Fond      +7,6       +5,1              

Ref.-indeks  +8,3       +5,8  

Sykliske sektorer som kjøretøy og råvarer viste en sterk vekst på 12 prosent i gjennomsnitt etter å ha vært noen av de hardest rammede sektorene i 2018, hvor aksjekursene indikerte en reell bekymring for en krise, ifølge forvalterne.

Eiendomssektoren og detaljhandel bidro også til oppgangen, som økte med ovef 10 prosent, legger de til.

Defensive sektorer har hatt en fordel av fallende obligasjonsrenter som følge av en svakere økonomi. Etter å ha økt styringsrenten fire ganger i 2018 og har planlagt ytterligere to hevelser i 2019, besluttet Federal Reserve å la hevingene for året utebli, skriver porteføljeforvalterne.

Muligheten for en handelsavtale mellom Kina og USA har også bidratt positivt og gitt tillit til markedet, og har økt sannsynligheten for at verdensøkonomien kan fortsette å jobbe for bærekraftig vekst, eller i det minste unngå et worst case-scenario, avslutter forvalterteamet.

Fondet hadde ved utgangen av januar 41 aksjebeholdninger. Ovenfor er de 10 største. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fondet hadde ved utgangen av januar 41 aksjebeholdninger. Ovenfor er de 10 største. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER