Fornybar energi: Inst. investorer planlegger å doble allokeringen -media

Oslo (Fond Direkt) Institusjonelle investorer planlegger å doble allokeringen mot fornybar energi de neste fem årene, ifølge en undersøkelse utført av kapitalforvalteren Octopus Group.

Det skriver bransjesiden Funds Europe.

Den offensive tilnærmingen, tross usikkerheten rundt energipriser og driftskostnader, utgjør store utfordringer for sektoren, ifølge tilbakemeldingen fra 100 institusjonene i Europa, Asia og Australia som deltok i undersøkelsen.

Drivkraften bak den økte allokering er dagens markedsvolatilitet, diversifisering, ESG-strategi, forutsigbare kontantstrømmer og en følelse av at det stigende markedet går mot en slutt.

Men ifølge Octopus Group er det store utfordringer med å møte The International Renewable Energy Agency sin vurdering - at det er behov for investeringer på 1.700 milliarder dollar i fornybar energi i perioden 2015-2030 for å bekjempe klimaendringer.

“Selv om det er mye i rapporten å feire, er det en lang vei igjen å gå for å fylle finansieringsgapet til tross for økte bidrag fra institusjonelle investorer. Vi har ikke råd til å se på økt allokering som om at jobben er gjort, men det må gjøres mer for å støtte investeringer som kan takle klimaendringer. Å handle nå er ikke et valg, det er en nødvendighet”, sier Matt Setchell, som er leder for energiinvesteringer i Octopus Group.

For å legge til rette for enda mer institusjonelt eierskap i sektoren kreves, ifølge Matt Setchell, tydelige policyer fra regjeringer, fleksible investeringsmuligheter som passer investorenes behov, og flinke forvaltere med evnen til å identifisere og håndtere risiko.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER