• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Global: Kjøpt Nike som anses undervurdert, solgt CMS

Oslo (Fond Direkt) Det globale aksjemarkedet har hatt en sterkt begynnelse på 2019, og amerikanske aksjer har sett de største månedlige oppgangen på tre år. Aksjefondet SKAGEN Global landet rett under referanseindekesn MSCI ACWI NR USD i løpet av januar, etter å ha prestert over indeksen i 2018, skriver porteføljeforvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen i månedsrapporten for januar.

Avkastningen for SKAGEN Global og referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) i januar. Målt i fondets og referanseindeksens basisvalutaer og norske kroner, i prosent:

\  Januar    Januar              

Fond     +3,0 (NOK)  +8,0 (NOK)            

Ref.-index  +7,9 (USD)  +5,0 (NOK)            

Fondets tre beste beholdninger, DSV, Samsung Electronis og UPM, hentet alle seg inn etter fjerde kvartalets brede nedgang.

De tre beholdningene som utviklet seg svakest, Hiscox, Unilever og Medtronic, har en mer defensiv forretningsmodell og ble derfor utelatt fra markedets eufori i januar. Fondet ser imidlertid fortsatt potensial i den langsiktige strategien, skriver porteføljeforvalterne.

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i januar (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i januar (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Global har tatt en posisjon i Nike, som forvalterne ser som den ledende produsenten av sportssko og klær. Fondet med at aksjenes undervurderte kurs ikke reflekterer kombinasjonen av et sterkt merke og den globale helseutviklingen, skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Fondet har også solgt eierandel i forsikringsselskapet Chubb, som har prestert bra under det siste markedsfallet. Beholdningen i CMS Energy ble solgt som et steg i å følge fondsselskapets oppdaterte ESG-policy. Fondet er fortsatt attraktivt verdsatt, skriver porteføljeforvalterne.

 SKAGEN Globals ti største posisjoner pr 31. januar. Totalt finnes 37 aksjer i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Globals ti største posisjoner pr 31. januar. Totalt finnes 37 aksjer i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER