• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Insight: Fortsatt potensial etter sterk start på året

Oslo (Fond Direkt) Årets første måned startet godt for aktivistskyggefondet SKAGEN Insight, som ble løftet av gode prestasjoner på en bred front blant selskapene i porteføljen, skriver forvalteren Tomas Johansson i en månedsrapport.

Avkastning på SKAGEN Insight og referanseindeksen (MSCI World NR USD) i januar. Målt i fondets referanseindeksens basisvalutaer og norske kroner, i prosent:

\  Januar     Januar               

Fond    +8,2 (NOK)   +8,2 (NOK)             

Ref.-index +7,8 (USD)   +4,9 (NOK) 

Mye har skjedd i de selskapene som markedene ennå ikke har reagert på, sier forvalteren, som påpeker at mer enn 40 prosent av porteføljen eksponeres mot selskaper som aktivistiske investorer nylig har bidratt til å transformere. I det siste tiåret har det kun vært mulig å se lignende omstendigheter to ganger, etter finanskrisen og den såkalte eurokrisen. Begge tilfellene favoriserte aktivistiske investorer og fondets strategi for å følge aktivister bør også dra nytte av dette, skriver Tomas Johansson.

Fondets beste og svakeste bidrag til avkastningen i januar. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets beste og svakeste bidrag til avkastningen i januar. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Beholdningene i Diebold Nixdorf og Hertz hadde den største positive effekten på fondet i januar, da Diebold Nixdorf steg med 75 prosent uten store nyheter. SKAGEN Insight ser fortsatt aksjen som svært undervurdert. På grunn av den politiske ustabiliteten i Italia var beholdningene i Banca Popolare di Sondrio som tynget fondet mest, skriver porteføljeforvalterne.

Fondet ser verdipotensial i porteføljens beholdninger, da flere av disse handles til en lavere kurs enn rimelig på grunn av kortsiktige investorers uro og ikke på grunn av fundamentale trender, som beveger seg i riktig retning og hvor aktivistiske investorer i økende grad bidrar til en positiv forandringer, skriver fondets porteføljeforvalter.

SKAGEN Insights 10 største beholdninger pr 31. januar. Totalt har fondet 30 aksjer i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Insights 10 største beholdninger pr 31. januar. Totalt har fondet 30 aksjer i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.