• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Porteføljen fortsatt attraktivt verdsatt

OSLO (Fond Direkt) Vekstmarkedsaksjer fikk en god start på 2019, da forventingene til den amerikanske rentebanen og dollaren falt etter duete kommentarer fra Federal Reserve, skriver forvalterne Fredrik Bjelland og Catherine Gether i sin månedsrapport for vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki. Foreløpige tegn på lettelser i handelskonflikten mellom USA og Kina bidro også til fornyet optimisme for de fleste store aktivaklasser, legger forvalterne til.

Avkastningen til SKAGEN Kon-Tiki og referanseindeksen (MSCI EM NR USD) i januar. Målt i fondets og referanseindeksens basisvalutaer og norske kroner, i prosent:

\  Januar     Januar            

Fond      +6,6 (NOK)   +6,6 (NOK)           

Ref.-index   +8,8 (USD)   +5,8 (NOK)   

Forvalterne skriver at økningen i januar bidro til at flere investeringer, blant annet teknologiselskapet Samsung Electronics og investeringsselskapet Naspers, hentet inn fjorårets nedgang. Forvalterduoen oppgir også at de brasilianske beholdningene, som dro fordel av rallyet, bidro til avkastningen.

Catherine Gether og Fredrik Bjelland skriver at lakseoppdretteren Atlantic Sapphire bidro sterkt til fondets utvikling, basert på operasjonell suksess og økt analytikerdekning. Fondsforvalterne legger til at dette ble bekreftet ved deres besøk hos selskapet.

Beste og svakeste porteføljebidrag i fondet under måneden. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Beste og svakeste porteføljebidrag i fondet under måneden. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Porteføljeutviklingen ble holdt tilbake av svakheter på det indiske markedet, som rammet Mahindra & Mahindra, samt State Bank of India, oppgir porteføljeteamet.

Det var ingen nye posisjoner i porteføljen, mens beholdningen i den kinesiske bilprodusenten Great Wall ble solgt. Forvalterduoen skriver at bilprodusenten har hentet seg sterkt inn fra de siste nedgangene, etter stigende stimulanseforventninger.

Forvalterne mener at porteføljen fortsatt er attraktivt verdsatt til 9 ganger 2019-fortjeneste og 1 ganger bokført verdi, som antas å bety en rabatt på henholdsvis 15 og 35 prosent mot MSCIs vekstmarkedsindeks.

“Da fremvoksende markeder handles med 20 prosent rabatt til det globale markedet, tror vi at porteføljens risiko/avkastning fortsatt er svært fordelaktig”, sier Catherine Gether og Fredrik Bjelland avslutningsvis.

SKAGEN Kon-Tikis 10 største beholdninger (totalt 50) pr 31. januar (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Kon-Tikis 10 største beholdninger (totalt 50) pr 31. januar (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER