• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter European Growth: Fortsetter å velge fleksible selskaper med toppkvalitetsfunksjoner

Oslo (Fond Direkt) Handelskrigen mellom Kina og USA hadde en negativ innvirkning på det europeiske aksjemarkedet i løpet av siste kvartal av 2018. Oljeprisene gikk også ned som et resultat av et mettet marked basert på forventninger om svakere global vekst, ifølge aksjefondet Jupiter European Growths sjef Alexander Darwall.

Fondet har de siste månedene hatt en negativ utvikling, men over fem år har veksten vært god, med en økning på 48,7 prosent. Dette er tydelig fra en kvartalskommentar fra Alexander Darwall.

Avkastningen for Jupiter European Growth og referanseindeksen (FTSE World Europe TR EUR) i løpet av måneden og siden begynnelsen av året. Basisvaluta og konvertert til norske kroner, i prosent:

\  Des (EUR) Jan-Des  Des (NOK) Jan-Des     

Fond     -6,2    -4,7   -4,7    -3,9       

Jmf-indeks  -5,4    -10,4   -3,9    -9,7       

Fondet underpresterte sin referanseindeks i fjerde kvartal (-14,8 mot -11,3 prosent), og lederen mener at utviklingen er best forklart ved å henvise til individuelle aksjer i porteføljen. Det digitale betalingsselskapet Wirecard, cruiseskipet Carnival og Amadeus IT, som tilbyr IT-tjenester til reiselivsbransjen, sies å ha bidratt til den relative svakheten.

Imidlertid sier Alexander Darwall at Wirecard økte sitt forventede overskudd for tredje gang i løpet av året, med støtte fra et sterkt tredje kvartal, mens en forventning om sterk vekst i kvartalet ble annonsert. En prognose for 2019 viste også en forventet sekvensiell vekst.

Det svekkede bildet av den fremtidige europeiske økonomien satte press på Carnivals andel, og selskapet fikk lov til å senke prisene i desember for å fylle sine fartøy, ifølge forvalteren. Dette kan resultere i lavere inntjeningsvekst enn vanlig, men forvalteren mener imidlertid at etterspørselen etter cruise fortsatt er stor.

Amadeus IT rapporterte lavere salgsvekst i tredje kvartal, som Alexander Darwall knytter seg til det globale trafikkfallet fra 7 prosent i første halvår til 6 prosent i tredje kvartal. En bevisst beslutning om å redusere markedsandeler for nettbaserte reisebyråer med lave marginer, kombinert med en rekke flyselskaper som avviklet virksomheten i Europa, hadde en negativ innvirkning på selskapet. Det skriver administratoren, som imidlertid legger til at Amadeus IT beholdt sin veiledning for hele året 2018.

Eiendeler som bemerket seg i kvartalet var RELX, Novo Nordisk, Edenred og Experian, som holdt seg relativt uendret i et marked som falt over 10 prosent.

“Som ofte er tilfelle, var det få betydelige bedriftsnyheter i desember, da selskapene holder tilbake til årsresultatene, hvor fokus er på uttalelser om prospekter og veiledning for 2019,” skriver Alexander Darwall.

For fremtiden ser fondsforvalteren utsiktene som attraktive for europeiske selskaper som leverer gode produkter og tjenester til en global kundebase. Imidlertid kan president Donald Trumps bruk av handelstoller for å belønne USA føre til svak økonomisk vekst, hvor høyt finansierte selskaper står overfor risikoen for økte renter.

For å unngå disse utfordringene, skriver Alexander Darwall at fondet vil følge sin utarbeidede strategi, ved å typisk unngå selskaper som har en stor andel fast kapital og høy gjeldsgrad. I stedet identifiseres fleksible selskaper med sterke og differensierte egenskaper som tilfredsstiller markedets etterspørsel. Fondforvalteren konkluderer med en kommentar om at gode muligheter fortsatt eksisterer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER