• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Dynamic Bond: Vekstbekymring ikke fult ut reflektert i statsobligasjoner

Oslo (Fond Direkt) Fjorårets siste kvartal var svært volatilt for risikofylte investeringer, da uroen rundt global handel og langsommere økonomisk vekst kom i fokus, skriver renteforvalteren Ariel Bezalel i den kvartalsvise kommentaren til fondet Jupiter Dynamic Bond.

“Globale aksjer falt kraftig, men statsobligasjoner falt generelt, noe som gjenspeiler økt risikoaversjon. Høyrente-obligasjoner falt, etter å ha vist stor motstandskraft i 2017 og de tre første kvartalene av 2018”, skriver forvalteren.

Avkastningen for Jupiter Dynamic Bond og referanseindeksen (Morningstar Global Flexible bond - EUR hedged) i løpet av måneden og siden begynnelsen av året. Basisvaluta og norske kroner, i prosent:

\  Dec (EUR) Jan-Dec  Dec (NOK) Jan-Dec      

Fond    +1,2     -3,8   +2,8     -3,0      

Jmf-index -0,3     -4,2                 

Med tanke på hvor mange makrorisikoer det er, er ikke volatiliteten på børsen overraskende for porteføljeteamet, ifølge Ariel Bezalel, som blant annet nevner strammer global likviditet som en risikofaktor. Forvalteren peker videre på en rekke årsaker til fjerde kvartalets svakere markedssentiment: noe som har vært til fordel for Dynamic Bonds portefølje.

“Fondet gikk betydelig over sin referanseindeks i fjerde kvartal, takket være porteføljens defensive posisjonering, som dro fordel av det skarpe skiftet mot “risk-off sentiment” i desember. Lange amerikanske og australske statsobligasjoner med høy kvalitet drev den sterke avkastningen”, skriver Ariel Bezalel.

Forvalterteamet har notert at en stor bidragsyter til rallyet i statsobligasjoner har vært redusert inflasjonsforvetning, men at realavkastningen (nominell avkastning minus inflasjon) fortsatt er ganske høy, for eksempel 1 prosent for inflasjonskoblet amerikansk statsobligasjon.

Dette betyr at bekymringer for oppbremsing i den globale veksten fortsatt ikke fullt ut reflekteres i statsobligasjonsrenter, skriver Ariel Bezalel, som legger til at det ifølge Jupiter derfor er et rom for at rentene faller videre, ettersom veksttakten prises inn.

“Konvertible obligasjoner i gullgruveselskaper og CDS-sikringer mot det amerikanske- og europeiske høyrentemarkedet bidro også til avkastningen. Fondets beholdninger i amerikanske- og europeiske høyrenteobligasjoner med kort varighet bidro også, på bakgrunn av høyere kredittspreader”, skriver forvalteren.

Fondet har også på marginen brukt oppgangen i kredittmarkedet til å ytterligere redusere eksponeringen mot høyrenteeksponering i enkelte selskaper, ifølge kommentaren.

Ellers favoriserte den lave oljeprisen fondets eksponering mot indiske statsobligasjoner, og forvalteren sies å ha brukt den sterke utviklingen til å redusere den indiske porteføljen fra 9 til 6 prosent. Eksponeringen forblir fullstendig valutasikret, da forvalterteamet forventer at den indiske rupien forblir volatil i 2019.

Fondsteamet i Jupiter Dynamic Bond ser generelt at den ekstreme volatiliteten i desember, som fortsatte inn i det nye året, som et avgjørende skifte mot mer ulønnsomme (bearish) markeder. I dette miljøet forventer de å se bratte nedganger i risikofylte verdipapirer, som deretter blir etterfulgt av korte, men skarpe, innhentinger. Disse vil trolig være hyppige og raske, skriver Ariel Bezalel.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.