• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Focus: Sterk start på året, redusert i Metro & Gold Fields

Oslo (Fond Direkt) Det globale aksjefondet SKAGEN Focus hentet seg sterkt inn i januar, etter et kraftig fall på børsen på slutten av fjoråret. Den kraftige korreksjonen i de globale aksjemarkedene gjorde det mulig for fondet å reposisjonere porteføljen, skriver forvalterne Jonas Edholm og David Harris i sin månedsrapport. Rundt 50 prosent av fondets beholdning var ved inngangen til 2019 mindre enn ett år gamle.

Avkastning for SKAGEN Focus og referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) i løpet av måneden. Målt i fondets referanseindeks basisvalutaer og norske kroner, i

\  Januar       Januar            

Fond      +8,2 (NOK)    +8,2 (NOK)          

Ref.-index   +7,9 (USD)    +5,0 (NOK)          

Den relativt nye posisjonen i det kanadiske kobbergruveselskapet Ivanhoe bidro positiv til avkastningen i januar. Selskapet meldte om et funn av kobber i en av deres gruver, som hittil savner motstykke, hvilket sammen med den positive utviklingen i kobberprisen drev opp aksjekursen, mener forvalterne.

Fondets beste bidragsyter til avkastningen i januar var den amerikanske kyllingoppdretteren Pilgrim’s Pride. USA og Kina diskuterer nå nye handelssamtaler der forbudet mot amerikansk kyllingeksport til Kina siden 2015 kan bli løftet, skriver forvalterduoen, og mener det åpner for gode inntektsmuligheter fremover.

En annen bidragsyter til avkastningen var Hawaiian Holdings, skriver forvalterne. Det delvis nedstengte statsapparatet i USA utsatte en konkurrents etablering på Hawaii, samtidig som selskapet leverte forsikrende prognoser for det kommende kvartalet, skriver Jonas Edholm og David Harris.

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i januar. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i januar. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Motsatt gikk den slovenske banken Nova Ljubljanska Banka, den japanske banken Aichi Bank og den italiensk telefonoperatøren Italia Spa i negativ retning i januar.

Når det gjelder porteføljeforandringer i løpet av måneden, ble beholdningene i den tyske matforhandleren Metro og det sør-afrikanske Gold Fields redusert, men den begrunnelse at de nærmer seg kursmål. Dette har ført til en større kontantandel i porteføljen, skriver forvalterne, og avslutter med at de har økt sine posisjoner i det australske kobber- og gullgruveselskapet OZ Minerals.

SKAGEN Focus 10 største posisjoner pr 31. Januar. Totalt finnes 34 beholdninger i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Focus 10 største posisjoner pr 31. Januar. Totalt finnes 34 beholdninger i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.