• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Posisjonerte seg i IPG Photonics i kvartal med motgang.

Oslo (Fond Direkt) Det fjerde kvartalet var tøft for aksjemarkedene verden over. Etter en midlertidig opphenting i november falt prisene videre i desember som følge av en rekke uværsskyer, inkludert lavere økonomisk vekst, stans av kvantitative lettelser samt de pågående handelsspenningen mellom USA og Kina, skriver fondsforvalter Charlie Thomas.

“For hver dag som går øker mangelen på en brexit-løsning det negative sentimentet mot Storbritannia, og den støtten vi hadde forventet oss fra fondets defensive britisk noterte eiendeler uteble”, sier forvalteren.

Han aksjefond Jupiter Global Ecology Growt forsøker i stor grad å kapitalisere på megatrenden miljøbevissthet, gjennom å investere i selskap som tilbyr effektive klimaløsninger.

Avkastningen for Jupiter Global Ecology Growth og dens referanseindeks (FTSE World TR EUR) for måneden og siden årsskiftet. Basisvaluta samt omregnet til norske kroner, i prosent.

\  Dec (EUR) Jan-Dec  Dec (NOK) Jan-dec       

Fond    -9,9     -15,7  -8,5    -15,1       

Jmf-index -8,1     -4,2   -6,6    -3,4       

Charlie Thomas meddelar at det forrige kvartalet innebar visse aksjespesifikke skuffelser, og særlig i selskapet UNFI (United Natural Foods), Renewi og RPS, som samtlige ga virksomhetsoppgateringer som var svakere enn ventet.

I tilfellet UNFI nevner forvalteren at det bredere handelsklimaet ble dårligere i kvartalet og at han ser en kommende strategioppdatering fra selskapet. Renewis aksje oppgis å falle som følge av operasjonelle bekymringer med et Hollandsbasert jordrengjøringsfirma. Samtidig annonserte RPS svakere forventninger for konsulentinntekter for resten av året.

“I samtlige tilfeller holder vi kontakt med ledelsen og/eller styremedlemmer for å kunne vurdere de langsiktige investeringsforutsetningene”, skriver Charlie Thomas.

Vestas hadde bedre resultater og økte med 15 prosent i kvartalet. Den danske vindturbinprodusenten presenterte resultater som ifølge forvalteren viste solide marginer og markedsandeler, til tross for at det var spørsmålstegn på kort sikt. Dette bekrefter at fondets langsiktige investeringsstrategi fungerer, skriver Charlie Thomas, som skriver at ledelsen mener at Vestas er det beste selskapet i en god sektor.

“Det sirkulære økonomiske temaet har også gått bra, hvor Veolia, Casella og Tomra alle har generert en anstendig avkastning i kvartalet. Ørsted har også hatt gode resultater etter å ha gjort et oppkjøp i USA, noe som vil gi selskapet et sterkt fotfeste ved innsending av anbud innen de raskt voksende mulighetene for offshore vind ”, skriver Charlie Thomas.

Av porteføljeendringer i kvartalet tok fondet en andel i IPG Photonics. Selskapet selger laserfiberutstyr til bruk i industri og industrielle prosesser, og bruken av dette reduserer kraftig energiforbruk og avfall, ifølge forvalteren. En investeringsnedgang i industriteknologi, og særlig i Kina, førte til at aksjene falt i løpet av året, hvoretter fondet kjøpte seg inn, forklarer Charlie Thomas.

Kursutvikling for IPG Photonics de siste tre årene. (Kilde: Infront)

Kursutvikling for IPG Photonics de siste tre årene. (Kilde: Infront)

“Vi føler at selskapets fortsatte fokus på innovasjon og kostnadsledelse betyr gode forhold for langsiktig strukturvekst,” skriver Charlie Thomas.

Ellers sies fondet å ha avsluttet mindre stillinger i Vossloh og Sims Metal Management og har redusert beholdningen i Clean Harbors, hvor overskuddet ble tatt hjem.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER