• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Global Abs Return: Riktig risikoposisjonering i et usikkert marked

Oslo (Fond Direkt) I løpet av det siste kvartalet i 2018 led store aksjemarkeder av tosifrede indeksfall. James Clunie, forvalter av long/short-fondet Jupiter Global Absolute Return, oppgir i en kvartalsrapport at uroen for en nedgang i global økonomisk aktivitet og en tilstramning av pengepolitikken i USA bidro til sentimentet.

Avkastning for Jupiter Global Absolute Return og referanseindeks (LIBOR 3 Month EUR) i måneden og siden årsskiftet. Basisvalutaen samt norske kroner, i prosent.

\  Dec (EUR) Jan-Dec  Dec (NOK) Jan-Dec      

Fond    +3,1    -1,1   +4,7    -0,3       

Ref.-index  0,0    -0,4   +1,6    +0,4      

Når markedet falt i oktober hadde fondet en positiv avkastning, og i løpet av markedets innhenting i november falt fondet for så å styrke seg igjen i desember. Fondforvalteren sier at kvartalet har latt fondsteamet lære seg fondets totale risiko og posisjonering. Risikoposisjonen for fondet er oppgitt å være korrekt.

“Dersom porteføljen var enda mer risikofylt, med høyere overbevisningsposisjonsstørrelser, kunne tapene i november vært større”, skriver James Clunie.

Innehav i korte posisjoner, som utgjør om lag 53 prosent av porteføljen, bidro mest til fondets avkastning i fjerde kvartal. Alpha kom fra posisjoner i segmentet “glamour stocks”, som Wayfair, som falt 45 prosent da investorene anses å være mer forsiktige med selskapets aggressive “høy vekst/null-profit forretningsmodell”, mener forvalteren. Til og med kursfall i selskaper som Netflix, NVIDIA, Middleby, Shake Chess og Amazon er nevnt som positive bidragsytere. En kort posisjon i Asos ble tatt av fondet i juni 2018 da det ble foretatt en vurdering av at prospektene var følsomme og regnskapet ble gjort for aggressivt. Etter gevinstsikring falt aksjekursen i desember, da posisjonen i selskapet ble stengt, skriver forvalteren.

Videre shortet fondet bilprodusenten Aston Martin da aksjen debuterte på børsen, og avsluttet posisjonen etter et fall på om lag 30 prosent. Ifølge James Clunie er fondets langsiktige short-posisjoner i Wayfair og Netflix uvanlige og illustrerer hvor vanskelig markedet har vært for shortere de siste årene. Den lange porteføljen har mistet verdien i det fallende markedet. Fondforvalteren nevner at svakheter i råvaremarkedet påvirket oljerelaterte beholdninger samtidig som nedgraderinger traff verdipapirbeholdninger i Storbritannia, som Royal Mail og Centrica. Markedsutsiktene er vanskelige å forutsi, særlig når det råder delte utsikter om det nåværende markedet, skriver forvalteren. Fondet vil fortsatt være forsiktig med å handle dramatisk og forebyggende. James Clunie legger til at omsetningen i fondet har vært lav og porteføljen ser ut som det gjorde for et år siden, forskjellen er økt markedseksponering.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.