• OPPDRAGSARTIKKEL

Jupiter Gl Value: Fortsatt fokus på verdiaksjer, som bør kunne stå imot lavkonjunktur

Oslo (Fond Direkt) Fjerde kvartal var en tøff periode for globale verdiinvestorer, da det fleksible aksjefondet Jupiter Global Value falt 11,6 prosent, mens MSCI World Indeks falt 12,7 prosent.

Bekymring for økte renter i USA forårsaket en rotasjon fra vekst til verdier, noe som bidro positivt til fondet i oktober. Men da investorene begynte å bekymre seg for fremtiden for verdensøkonomien i november og desember, ble oktober-oppgangen slettet.

Det fremgår av kvartalsrapport fra fondsforvalterne Ben Whitmore og Dermot Murphy.

Avkastning for Jupiter Global Value og referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) i løpet av måneden og siden årsskiftet. Basisvaluta samt konvertert til svenske kroner, i prosent:

\  Dec (USD)  Jan-Dec  Dec (NOK)  Jan-Dec      

Fond    -6,2     -8,9   -5,6     -3,6      

Jmf-index -7,0     -9,4   -6,4     -4,1   

“Gitt markedets bekymring, er det ikke overraskende at en defensiv beholdning var relativt bra,” skriver Ben Whitmore og Dermot Murphy. Forvalterne mener i stedet at det er overraskende hvor fort markedet har blitt “bearish” basert på utsiktene for verdensøkonomien.

Posisjoner som utmerket seg i kvartalet var Barrick Gold (+23 prosent), Omnicom (+14 prosent) og TP ICAP (+ 12 prosent). Barrick Gold dro nytte av det globale “risk-off”-sentimentet, som økte prisen på gull globalt, skriver forvalterne. I det internasjonale reklamebyrået Omnicom ble gevinsten tatt hjem, noe som ble brukt til å skaffe en konkurrent til selskapet, WPP, til en verdsettelse som var attraktiv ifølge forvalterne. Den økte volatiliteten i markedet gavnet TP ICAP, som bidro til oppgangen i fjerde kvartal, fremgår det videre.

Posisjonene i Signet og Seven West utviklet seg verre. Den amerikanske smykkeforhandleren Signet falt 52 prosent i fjerde kvartal etter en advarsel om den tøffe starten av kvartalet, sier Ben Whitmore og Dermot Murphy. Resultatet for tredje kvartal var imidlertid innenfor forventningene.

Seven West falt 46 prosent da “free-to-air”-reklamen i Australia viste tegn på svakhet. Forvalterne nevner konkurrenter som Netflix som bidragende faktorer til den reduserte bruken av gratis-tv. Samtidig er Seven West rapportert å handle med en avkastning på fri kontantstrøm på 15 prosent og en ev/ebit på under 7.

“På disse nivåene tror vi at markedet har priset aksjen basert på et altfor pessimistisk syn på selskapet, og det er dermed en attraktiv investering for fondet,” skriver Ben Whitmore og Dermot Murphy.

Ben Whitmore og Dermot Murphy mener ikke nødvendigvis at de mer sykliske verdiene vil prestere dårlig i tilfelle en lavkonjunktur. Prestasjonen for verdiaksjer under en lavkonjunktur mener forvalterne er avhengige av verdsettelsesgapet. Et stort gap har historisk vist et bedre resultat, for eksempel 2000, og i lavkonjunkturen i 2007 var gapet lite og utfallet var verre. Verdsettelsesgapet er like stort som i 2000, da verdistandardene var velstående i lavkonjunkturen, og fondsforvalterne anslår at en portefølje med lavt verdsatte beholdninger med sterke balanser vil prestere minst like bra som en portefølje med mindre sykliske, dyrere posisjoner i tilfelle av en lavkonjunktur.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER