• OPPDRAGSARTIKKEL

East Capital: "Nåværende situasjon er stadig mer frustrerende" -CIO

Oslo (Fond Direkt) Kapitalforvalteren East Capital har som spesialist på vekst- og grensemarkeder (frontier markets) sett mange opp- og nedturer gjennom de siste 20 år, konstaterer East Capitals leder- og investeringssjef Peter Elam Håkansson i selskapets kvartalsrapport.

“Den nåværende situasjonen er imidlertid stadig mer frustrerende, da vi ofte ser at aksjemarkedet faller, sentimentet snur og mange investorer løper mot dørene - uten noen god fundamental grunn, bortsett fra allmenn risikoaversjon drevet av mørke usikkerhetsskyer”, skriver han.

Peter Elam Håkansson bemerker at fjoråret var dårlig for mange investorer: MSCI-indeksene for vekst-, grense- og utviklede markeder falt henholdsvis 14,5, 16,4 og 8,2 prosent i dollar. Og avslutningen på året var svakt, i fjerde kvartal var nedgangene 16,8, 14,8 og 13,7 prosent for de tre indeksene.

“Rød var fargen for alle våre strategier i løpet av året og det siste kvartalet, med unntak av Tyrkia, som kom opp noe etter et svakt tredje kvartal. Dette er ikke det vi forventet for et år siden, og vi er selvfølgelig skuffet”, skriver investeringsforvalteren.

Peter Elam Håkansson mener at både investorer og bedrifter har blitt besatt av handelskonflikten mellom USA og Kina, i den grad at andre risikofaktorer i markedet overses. Det var tilfellet i 2018, og vi vil sannsynligvis måtte leve med denne situasjonen i lengre tid, forutsetter investeringsforvalteren.

Rapporten påpeker at konsolideringen i kapitalforvaltningsbransjen har pågått i flere år, og at denne utviklingen i Sverige drives av premiepensjonssystemet. East Capital har tatt en aktiv rolle i denne konsolideringsbølgen.

“I fjerde kvartal annonserte vi et viktig oppkjøp i Nord-Europa (Monyx AM; red. anm.), hvilket hjelper oss å øke i økonomisk skala og imøtekomme våre kunders krav om kostnadseffektivitet og bærekraftig investeringer”, skriver Peter Elam Håkansson.

Videre sies East Capital å ha forberedt en omorganisering av fondet, også som en del av kundens behov for å oppnå skalerbarhet. I den første uken av 2019 var East Capitals Baltics-fond omdøpt til East Capital New Europe, mens East Capital Emerging Asia ble omdøpt til East Capital Global Emerging Markets Sustainable. I februar vil East Capital Tyrkia bli integrert i fondet East Capital Balkans, oppgis det i kvartalsrapporten.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER