Fondene: Positiv innstrøm i Europa i 2018, til tross for mørkt fjerde kvartal

Oslo (Fond Direkt) En turbulent start på året og økende

i fjerde kvartal viste seg å bli mere n det mange europeiske fondsinvestorer klarte å håndtere i 2018.

Utstrømmen fra langsiktige fond (ikke pengemarkedet) var betydelige i løpet av de tre siste månedene og utgjorde 95 milliarder euro, skriver investeringsanalyseselskapet Morningstar i en gjennomgangskommentar, som inkluderer både aktive og passive produkter (inkludert ETF). Av disse 95 milliardene ble 46 tatt ut i desember og nesten alle langsiktige investeringskategorier ble påvirket. Primært takket være en gunstig januar-måned var helårsresultatet imidlertid en positiv tilstrømning på 152 milliarder euro for langsiktige fondinvesteringer. Imidlertid var beløpet langt under rekordnivået i 2017, da 774 milliarder ble notert.

Organisk prosentvis vekst for passive indeksfond eller aktivt forvaltet fond i Europa siden 2008. Markedsutvikling er ekskludert og bare flytende effekt inkludert. (Kilde: Morningstar)

Organisk prosentvis vekst for passive indeksfond eller aktivt forvaltet fond i Europa siden 2008. Markedsutvikling er ekskludert og bare flytende effekt inkludert. (Kilde: Morningstar)

Av kapitalforvaltere hadde UBS, Natixis, Mercer Global Investments, Allianz Global Investors og Baillie Gifford de største nettoinnstrømningene i Europa i 2018, når det gjelder langsiktige aktive produkter regnet i absolutte tall. De største utstrømmen ble observert for Standard Life, Pimco, Carmignac, Invesco og KBC.

For passive produkter hadde Ishares, Vanguard, Xtrackers, Amundi og Swisscanto de største tilstrømningene. På den annen side ble de største ustrømmene notert for Pictet, Eurizon, NN IP, GAM og ETF Securities.

All statistikk i teksten refererer til det europeiske markedet.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.