Holberg: Forvalterbytte i Subsea-tungt fond

OSLO (Fond Direkt) Jørgen Müller har erstattet Tony Fimreite som forvalter for aksjefondet Holberg Norge, som han nå forvalter sammen med Robert Lie Olsen, ifølge en oppdatering i Morningsstars database. Den tidligere forvalteren er også blitt forvalter for Holberg Norden. Både Holberg Norge og Holberg Norden styres nå av duoen Jørgen Müller og Robert Lie Olsen.

Begge fondene har to Morningstar-stjener, og en felles posisjon er i offshore servicebedriften Subsea 7. Aksjen er den nest største beholdningen i Holberg Norge (etter Europris), med en porteføljevekt på 8,6 prosent. I Holberg Norge er Subsea 7 den største beholdningen, med 8,1 prosent av fondskapitalen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.