Kapitalforvalting: Tillit trumfer avkastningshistorikk

Oslo (Fond Direkt) Tillit spiller en større rolle enn historisk avkastning når det gjelder kapitalforvalterens evne til å tiltrekke seg og beholde kapital.

Den skriver bransjenettstedet Institutional Investor med henvisning til en studie fra Chestnut Advisory Group, som tilbyr konsulenttjenester innen forretningsutvikling for kapitalforvaltere.

“Kapitalflyten handler om mennesker. Se på Vanguard. Hvordan ble de så store? I dag ses indeksprodukter som klokhet, men i begynnelsen ble det ansett som kjetteri. Jack Bogle og hans etterfølgere har gjentatt det samme budskapet i over 40 år”, skal Chestnuts grunnlegger og konsernsjef Amanda Tepper ha sagt dagen etter Jack Bogles bortgang i forrige uke.

Ifølge Chestnuts studie er de fem viktigste parameterne når en investor velger kapitalforvalter hvorvidt om investoren har en god forståelse av investeringsprosessen, troverdigheten til forvalteren, oppfatningen av kapitalforvalterens risikostyring, tydelig og konsistent kommunikasjon, samt tillit til forvalterens forretningsstruktur og insentiver.

Selvfølgelig spiller avkastning en rolle, men det er ikke den viktigste grunnen til at investorer velger en forvalter eller ikke. Forvaltere som etablerer tillit hos investoren, klarer å holde kundenes kapital betydelig lengre enn de som ikke gjør det, når den uunngåelige avkastningsvekkelsen kommer, ifølge Amanda Tepper.

“Et godt bevis på et bærekraftig kapitalforvaltningsselskap er at det kan beholde sin kapital lengre i perioder med underprestasjon. Forvaltere med høy tillit får 6-12 måneder lenger spillerom ”, mener konsernsjefen.

Det som ligger i konseptet tillit varierer avhengig av kundesegmenter, men ifølge Chestnut er kombinasjonen av kompetanse og varme et generelt grunnlag.

“De mest beundrede kapitalforvalterne oppfattes som ekstremt varme og kompetente. Vi refererer ofte til Warren Buffett som det klassiske eksempelet på en person med disse to egenskapene,” skriver Chestnut i sin rapport.

Ifølge Amanda Tepper fokuserer mange kapitalforvaltere nesten religiøst på å fremheve sine ferdigheter. Men uten varme kan disse forvalterne bli betraktet som “hensynsløst effektive og som maskiner, lignende advokater”, ifølge rapporten.

“Selv om en kapitalforvalters avkastningshistorikk er utmerket, kan tillit bli skadet av dårlig investorkommunikasjon. Disse forvalterne kan tiltrekke seg kapital på kort sikt, men de er ikke lønnsomme over en lengre tidshorisont, påpeker Chestnut.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.