Fond: Slik hjelper rådgiverne hverandre til bedre investeringsbeslutninger

Oslo (Fond Direkt) Å velge riktige fond kan være vanskelig, selv for en investeringsrådgiver. Men siden april 2016 kan proffene få hjelp fra sine kolleger. SharingAlpha er en brukerbasert fondsplattform hvor profesjonelle investorer kan vurdere og sette karakterer på fond i alle tenkelige kategorier.

Karakterene er basert på forventninger til fondets fremtidige muligheter til å generere meravkastning, og er sentrert rundt “tre p”: people, price and portfolio (personer, pris og portefølje). Personer tar sikte på erfaring og konkurransefortrinn i ledergruppen, pris er rett og slett fondets kostnader, og med portefølje menes hvordan strategien utføres innen for eksempel i risikostyring.

Karakterene settes fra 1-5, hvor et fond med en rating over 3 forventes å generere meravkastning, eller alfa, i fremtiden. Ettersom det blir klart hvor godt brukerens rating samsvarer med fondets faktiske prestasjon i markedet, får fondets investor en rangering og bygger en “track record”. Jo bedre track record, desto større vekt gis brukerens karakter på et fond når fondets gjennomsnittlige karakter beregnes.

I den siste oppdateringen i SharingAlpha så listen over tilgjengelige fond i Norden slik ut:

FOND                   KARAKTER  ANTAL 

Robeco Global Consumer Trends Equities  4,81     5   

Schroder GAIA Two Sigma Diversified   4,80     17   

MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)  4,79     14   

Vanguard US Opportunities Fund      4,78     5   

Pictet TR - Agora            4,77     7   

PIMCO GIS Global Bond Fund        4,75     10   

Pictet-Robotics             4,74     5   

Robeco BP US Premium Equities      4,72     7   

Candriam Bds Credit Opportunities    4,69     6   

Artemis US Extended Alpha Fund      4,69     7  

De profesjonelle fondsinvestorene kan også komponere sine egne fondsporteføljer (som et fond-i-fond) på plattformen. Basert på hvor godt de valgte fondene presterer bygger brukeren på et vis opp track record også som kapitalallokerer.

Nedenfor er SharingAlphas liste over de mest populære fondene (også her, kun fond i Norden) i disse fiktive porteføljene:

FOND                     VALD AV, ANTAL  

Merian Global Equity Absolute Return Fd      24     

Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund    19     

M&G Optimal Income Fund              18     

Nordea 1 - Stable Return Fund           16     

BSF European Opportunities Extension Fd      16     

JPM Global Macro Opportunities Fund        13     

Hermes Global Emerging Mkts            13     

PIMCO GIS Income Fund               12     

Allianz Europe Equity Growth            12     

GAM Star Credit Opportunities (EUR)        10  

SharingAlpha har 11.688 brukere fra 71 land, som er identifisert som profesjonelle fondsinvestorer, ifølge hjemmesiden. Hvem som helst kan i praksis registrere seg og siden og sette karakterer på fond, men det er bare brukere som har en profesjonell fondsinvestorrolle som påvirker karakterene med sine stemmer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.