• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Forventninger i Kina nå på realistiske nivåer, mulighetene har økt

Oslo (Fond Direkt) Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki har vært tålmodig innstilt til investeringer i Kina, da porteføljeteamet har ansett forventingene som høye. Nå anses de å ha kommet ned til et realistisk nivå og mulighetene i landet har dermed økt.

“Som vi har sett gang på gang i andre markeder, og i løpet av det siste året i Kina, kan kombinasjonen av høy verdsettelse og svakere utsikter føre til kraftige aksjemarkedskorreksjoner. Under slike omstendigheter kan en aktivt forvaltet portefølje med fokus på selskaper som tåler press fra utlandet og kan ta markedsandeler, prestere best”, skriver forvalteren Fredrik Bjelland i et innlegg på deres hjemmeside.

Tøffere forhold

Forvalteren peker på et antall faktorer som har lagt press på aksjekursene og de økonomiske forholdene i Kina. Handelskrigen med USA har påvirket eksportrelaterte selskaper negativt, men også middelklassen i storbyene. Videre har regjeringens tilnærming til å dempe kredittveksten ført til redusert likviditet, spesielt for små og mellomstore bedrifter, ifølge forvalteren. Dette har igjen ført til høyere finansieringskostnader og i noen tilfeller betalingsproblemer.

“Når større eiere i mange børsnoterte selskaper har belånt egne aksjer for å frigjøre likviditet, har prisfallet i mange selskaper blitt ytterligere forsterket”, sier Fredrik Bjelland.

Når det gjelder forbruk, har strammere økonomiske forhold resultert i reduserte kjøp av varige goder som biler, elektronikk og husholdningsapparater, og til en viss grad luksusvarer, ifølge forvalteren. Det som derimot oppgis å ikke ha blitt påvirket nevneverdig er dagligvarer, som fortsatt viser en relativt sterk vekst, og spesielt i mindre byer hvor inntektsveksten fortsatt er høy.

En observasjon Fredrik Bjelland gjorde under et Kina-besøk nå i januar er innenlandske selskapers fremgang.

“Vi ser ofte at lokale selskaper tar markedsandeler fra utenlandske aktører på grunn av bedre forståelse av lokale preferanser og nyskapende konsepter. I byen med 13 millioner innbyggere, Shenzhen, en 15 minutters togtur fra Hong Kong, måtte vi vi vente i 40 minutter for et bord på Sichuan hotpot-kjeden Haidialo en onsdagskveld. Det var ikke en vestlig hurtigmatkjede i sikte”, skriver han.

Elektriske biler i fremmarsj

En annen oppdagelse porteføljeteamet fant under oppholdet var den den stadig sterkere posisjonen til elbiler. Forvalteren sier at over 1,2 millioner elbiler ble solgt i Kina i 2018, og at det er planer om å øke 30 prosent årlig. Fredrik Bjelland bemerker at en stor del av denne veksten er drevet av subsidier som vil reduseres over tid, men forventer fortsatt sterk vekst på grunn av en sterk økning i merkevarer, modeller og motorer. I SKAGEN Kon-Tikis portefølje forventer forvalteren at den koreanske batteriprodusenten LG Chem og Samsung SDI, samt beholdninger i kobberprodusenter, vil dra nytte av denne veksten de kommende år.

Imponerende fintech-portefølje i helsevesenet

I finans er konglomeratet Ping An Group en av flere selskaper i sektoren som ble besøkt, og blir sett på som det mest spennende.

“I tillegg til å være en av verdens største livsforsikringsselskaper, har Ping An bygget opp en imponerende portefølje av økonomi- og helseproduktvirksomheter. Med over 500 millioner registrerte brukere på deres teknologiplattformer har selskapet nettopp begynt å konvertere dem til kunder for alle bank- og forsikringstjenester”, skriver Fredrik Bjelland, som mener at ingen av disse fremtidige synergiene gjenspeiles i dagens aksjekurs.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER