Det norske oljefondet: Kullinvesteringer vokser, tross reguleringer

Oslo (Fond Direkt) Norges oljefond får ikke investere i selskaper der mer enn 30 prosent av inntektene kommer fra kull. På tross av det har fondets eksponering mot råvaren økt de senere år, ifølge en undersøkelse gjennomført av Bloomberg News.

Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Oljefondet kritiseres av den britiske organisasjonen Influence Map, som gransker posisjoner i selskap med eksponering mot fossilt brensel. Begrensningen av kullrelaterte eierskap har i dag ingen innvirkning på posisjoner som eksempelvis gruvekjempen BHP eller råvarehandleren Glencore, da kullinntektene for disse ligger under 30-prosentgrensen.

Oljefondets eksponering mot kullreserver har dermed kunnet øke med 10 prosent fra 2015, da begrensningen ble innført, frem til 2017.

I undersøkelsen gjøres ingen antydninger om at fondet bryter med bestemmelsene, men den politiske opposisjonen i Norge vil nå ifølge Bloomberg News at spørsmålet granskes nærmere.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.