• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Global: Kjøpt Hannover Re og Waste Management i 4 kv, solgt IRSA og Novo Nordisk

Oslo (Fond Direkt) Globale aksjemarkedet hadde en betydelig nedgang i fjerde kvartal, noe som førte til den svakeste årlige utviklingen på et tiår. En nedgang i global vekst er sannsynligvis en sentral faktor bak markedsturbulensen.

Dette skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen, som forvalter aksjefondet SKAGEN Global, i sin kvartalsrapport.

Avkastning for SKAGEN Global og referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) i desember og siden årsskiftet. Målt i fondets og referanseindeksens basisvalutaer og norske kroner, i prosent:

\  Des    Jan-Des  Des    Jan-Des      

Fond    -6,3 (NOK) -3,1  -6,3 (NOK) -3,1        

Ref.-index -7,0 (USD) -9,4  -6,4 (NOK) -4,1   

Fondets tre beste beholdninger i fjerde kvartal, basert på absolutt avkastning, var Intercontinental Exchange (ICE), dagligvareprodusenten Unilever og CMS Energy. ICE er et amerikansk selskap som eier og driver børser for finansielle- og råvaremarkeder. Selskapet er i en viss grad spart fra fluktuasjoner i konjunkturen, da en stor del av inntektene er av en tilbakevirkende karakter, ifølge forvalteren. CMS Energy opererer kun i den amerikanske staten Michigan, hvor selskapet er i gang med et stort investeringsprogram innen fornybar energiproduksjon. Virkningen av globale makrofaktorer på selskapet vurderes som relativt begrenset.

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i fjerde kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets beste og svakeste avkastningsbidrag i fjerde kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Det svakeste porteføljebidraget i kvartalet kom fra UPM, DSV og Capgemini. Den finske papir- og skogindustriaksjen UPM falt i takt med lavere massepriser, men forvalterne mener at fallet i aksjekursene er overdrevet.

“Mens lavere papirpriser kan ha en betydelig negativ effekt på følelsen, tror vi at omfanget av nedgangen er overdreven og tilsier en kjøpsanledning”, skriver forvalterne, som også påpeker at administrerende direktør og finansdirektør selv kjøpte aksjer i slutten av desember. Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen tolker dette som et oppløftende tegn som skaper tillit til UPMs transformasjonsarbeid på mellomlang og lang sikt.

Det danske fraktselskapet DSV falt som følge av bekymringer for handelskrig og svakere økonomiske data, men forvalterne ser fortsatt selskapet som best i klassen og fortsetter å bli imponert over ledelsenes ferdigheter.

Grunnen til fallet i det franske teknologiselskapet Capgemini, nevner porteføljeduoen frykt for at svakere økonomiske utsikter skal tvinge selskaper til å kutte sine IT-investeringer.

I fjerde kvartal tok fondet en posisjon i det tyske gjenforsikringsselskapet Hannover Re og det amerikanske avfallsselskapet Waste Management.

Hannover Re sees av forvalterne som undervurdert med en forsiktig engasjementspolitikk. Selskapet har en “lavkostnadskultur” og en oppriktig langsiktig forretningsposisjon, som stemmer godt overens med Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen investeringsmandag, sier de. I tillegg har Hannover Re en undervurdert eiendel i form av en robust balanse, som de tror vil fortsette å være en verdidriver over tid.

Waste Management refereres til som den ledende leverandøren av integrerte miljøløsninger i Nord-Amerika.

“Kombinasjonen av markedskonsolidering, kapitaldisiplin og generering av fri kontantstrøm skaper en attraktiv, undervurdert langsiktig investeringsmulighet”, skriver forvalterne.

Det argentinske eiendomsselskapet IRSA og det danske farmasiselskapet Novo Nordisk ble solgt ut av porteføljen under fjerde kvartal. Som en grunn nevnes spørsmålet om IRSAs evne til å takle prisvekst innlands i leiepriser, og i Novo Nordisks tilfelle ser lederne økt priskonkurranse og regulatorisk press fremover.

Etter det verste børsåret på et tiår tror forvalterne at aksjemarkedet nå ser attraktive ut i forhold til andre aktivaklasser. Den negative stemningen som nå gjennomsyrer markedsklimaet, kan by på muligheter for investorer som er kontrære, ifølge Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen.

Fondets ti største innehav pr 31. desember 2018. Totalt er det 38 aksjer i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets ti største innehav pr 31. desember 2018. Totalt er det 38 aksjer i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER