• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Focus: Ser frem til nytt år med oppdatert portefølje

Oslo (Fond Direkt) Det siste kvartalet i 2018 var utfordrende for mange investorer. Meget få syntes å bry seg om faktorer som selskapenes bokførte verdier eiendelsverdier, kontantstrømmer på mellomlang sikt eller svært lave verdsettelser i enkelte selskaper.

Det fremgår av en kvartalskommentar for det globale aksjefondet SKAGEN Focus, som forvaltes av Jonas Edholm og David Harris.

“Da vi fokuserer helt og holdent på å finne underverdsatte verdipapirer ved å bruke en tilbakevendende investeringsprosess med en to-treårig investeringshorisont, er dagens marked frustrerende. Mens mange selskaper har presentert solid driftsresultat, reflekterer aksjekursene fortsatt et betydelig verdifall,” skriver de.

Jonas Edholm og David Harris tror imidlertid sterkt på fondets verdibaserte alternative investeringsprosess, og de påpeker at dagens miljø har åpnet flere gode investeringsmuligheter.

Avkastning for SKAGEN Focus og referanseindeksen (MSCI ACWI NR USD) i desember og siden årsskiftet. Målt i fondets og referanseindeksens basisvalutaer og norske kroner, i prosent:

\  Des     Jan-Des  Des    Jan-Des     

Fond    -10,9 (NOK)  -15,3  -10,9 (NOK) -15,3     

Ref.-index -7,0 (USD)  -9,4   -6,4 (NOK)  -4,1     

I fjerde kvartal tok forvalterne, midt i det forverrede investeringssentimentet og kraftige fallende oljepriser, posisjoner i JAPEX, et Japan-basert olje- og naturgassletingsselskap. Selskapet eier og driver, ifølge forvalterne, et solid sett av eiendeler globalt, men interessant er også det syv prosent store eierskapet i det større søsterselskapet INDEX, skriver de. Verdien av denne eierandelen overstiger JAPEXs nåværende markedsverdi, noe som nesten betyr at SKAGEN Focus har kunnet skaffe seg selskapets kjernevirksomhet “gratis”, ifølge forvalterne.

Videre opplyses fondet å ha kjøpt seg inn i den slovenske banken NLB Group, da den slovenske staten ble tvunget til å selge sine andeler under ufordelaktige markedsforhold.

“Dette resulterte i en betydelig rabatt i forhold til vår virkelig fair value-vurdering. NLB er Slovenias største finansinstitusjon, og IPO-prisen indikerer en direkte avkastning på over 10 prosent og en rabatt på over 50 prosent mot den samlede banksektoren i EU,” skriver Jonas Edholm. og David Harris.

Ellers inkluderte fondet det Australia-baserte kobber- og gullgruveselskapet OZ Minerals i porteføljen i fjerde kvartal. Selskapet opplyses å eie et sett med høyverdige eiendeler i Australia med en solid profil sett sammenlignet med utbrytningens livslinje. OZ Minerals har nettokasse og er i ferd med å starte produksjonen i Carrapateena, ifølge forvalterne, som mener verdsettelsen for kobberutvinningsfirmaer ser veldig attraktive globalt, men spesielt for OZ Minerals.

SKAGEN Focus' beste og svakeste avkastningsbidrag i fjerde kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Focus’ beste og svakeste avkastningsbidrag i fjerde kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets beste avkastningsbidrag i fjerde kvartal kom fra det sørafrikanske gullgruveselskapet Gold Fields, hvor aksjen hentet seg inn ordentlig.

“Gullprisen steg kraftig i det forverrede aksjeklimaet mot slutten av året, og markedet ser ut til å tolke selskapets South Deep-restrukturering mer positivt,” skriver forvalterne.

Den nevnte NLB Group (Nova Ljubljanska Banka) skal ha steget over 10 prosent i løpet av sin første handelsdag og har vært en solid bidragsyter.

Den tyske detaljhandel og grossistkjeden Metro var en annen aksje som gjorde det bra i det tøffe klimaet. Forvalterne utelukker ikke en fullstendig overtakelse fra selskapets nye eiere i løpet av de neste seks månedene, til en rimelig premie mot dagens aksjekurs.

Desto tyngre det var for det japanske Softbank-konglomeratet. Selskapet mistet betydelige grunnen etter at noteringen på Softbank Mobile, som fant sted i et suboptimal markedsklima, skapte økt usikkerhet, ifølge forvalterne.

En annen negativ bidragsyter var flyselskapet Hawaiian Holdings, som senket prognosen for det kommende kvartalet mens konkurrenten Southwest Airlines er i ferd med å begynne å fly der Hawaii opererer.

Videre viste fondets største eierandel, multiforsikringsselskapet American International Group, svakhet da selskapet, ifølge porteføljeteamet, slapp enda en skuffende rapport som ble rammet av katastrofehendelser. Interessant, nok guidet AIG for en potensiell forbedring i 2019, ifølge forvalterne.

Knyttet til porteføljens sammensetning meddeler Jonas Edholm og David Harris at fondets “prisdrevne” investeringsprosess har ført til økt andel av små og mellomstore bedrifter i 2018; for tiden er andelen nesten 70 prosent. En lav eksponering mot USA og spesielt de store teknologibedriftene er ifølge forvalterne relevant når de vurderer fondets utvikling i 2018 i forhold til det globale aksjemarkedet.

“Vi tror sterkt på at dagens markedssituasjon åpner for betydelige muligheter for verdiinvestorer på mellomlang sikt. Vi gleder oss til et nytt år med en ny portefølje hvor nesten 48 prosent av posisjonene er mindre enn ett år gammel,” skriver Jonas Edholm og David Harris.

Fondets ti største andeler står for knapt 44 prosent av porteføljen, som i sin helhet består av 33 aksjer. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets ti største andeler står for knapt 44 prosent av porteføljen, som i sin helhet består av 33 aksjer. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.