• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Fortsatt fokus på forbedret risk/reward

Oslo (Fond Direkt) Vekstmarkedsåret 2018 går i historien som et år da den rentedrevne dollarstyrkelsen og handelskrigen mellom USA og Kina satt tonen i markedet.

Det skriver vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tikis porteføljeforvaltere Cathrine Gether og Fredrik Bjelland i en rapport for fjerde kvartal 2018.

“Aksjemarkedet har hatt en reduksjon, i samsvar med lavere vekst og resultatforventninger, på bakgrunn av en urovekkende kombinasjon av opphør av økonomiske stimulanser, strammere pengepolitikk og økt handelsuro, skriver forvalterne.

Cathrine Gether og Fredrik Bjelland konstaterer at disse uløste risikoene består og tror at volatiliteten vil forbli høy i fremtiden. De tror imidlertid det er grunner til optimisme: verdsettelsene i vekstmarkedene er attraktive, Federal Reserve virker klare til å redusere sin innstrammingstakt og det er tegn på at Trump-administrasjonen kan være klar til å inngå kompromisser med Kina i handelssamtalene.

Avkastningen for SKAGEN Kon-Tiki og referanseindeksen (MSCI EM NR USD) i desember og siden årsskiftet. Målt i fondets og referanseindeksens basisvalutaer og i norske kroner, i prosent:

\  Dec    Jan-Dec  Dec    Jan-Dec      

Fond    -2,6 (NOK) -16,0  -2,6 (NOK) -16,0       

Ref.-index -2,7 (USD) -14,6  -2,0 (NOK) -9,6       

I forhold til fondets beholdninger ble Borr Drillings aksje nesten halvert i kvartalet, og Kon-Tiki solgte noe av sin beholdning i begynnelsen av kvartalet. Tullow Oil falt også, men i dette tilfellet økte fondet sin beholdning i stedet, ettersom forvalterne tror at oljeprisen kommer til å stige fra dagens lave nivåer. Selskapet oppgis å være i en sterk posisjon, ha en sunn balanse og lave kostnader.

Videre falt Samsung Electronics markant, etter at overskuddet ble revidert ned på bakgrunn av et svakt chip-marked. Forvalterne mener at Samsung med sin sterke markedsposisjon bør kunne dra nytte av konsolidering i bransjen, og peker på at en stor kontantbeholdning og god kontantstrøm gir gode forhold for høy avkastning på aksjekapitalen.

SKAGEN Kon-Tikis beste og svakeste bidrag til avkastning i fjerde kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Kon-Tikis beste og svakeste bidrag til avkastning i fjerde kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Brasilianske aksjer nådde rekordnivåer i kvartalet, og ikke helt uventet var enkelte brasilianske aksjer blant fondets beste bidragsytere, ifølge rapporten. Et eksempel er banken Banrisul, som drar nytte av privatiseringssyklusen i landet. Fondet sier de har redusert sin beholdning i tråd med en sterk aksjeutvikling.

Også Cosan utviklet seg sterkt, da selskapet dro nytte av restruktureringen av i Brasil, ifølge forvalterne, og som liker at selskapet kjøper egne aksjer på lave nivåer.

Makrofaktorer i India rapporteres å ha forbedret seg ettersom oljepriser og obligasjonsrenter har falt, i tillegg til en ny sentralbanksjef som sies å være positiv til å forbedre likviditeten i landet. Videre har regjeringen et incentiv til å øke utlånene for å støtte vekst i forkant av det kommende valget, ifølge rapporten. Sentralbanken i India har gjennomgått en opprydding av balansen og bør dra nytte av dette, ifølge forvalterne. Videre vil UPL, verdensledende innen landbruksløsninger, være godt posisjonert til å dra nytte av Kinas økte andel av importen fra Brasil.

“Vi fortsetter å fokusere på forbedre den generelle risiko mot avkastningen i porteføljen og har inkludert fire nye posisjoner”, skriver Cathrine Gether og Fredrik Bjelland om fondets handler i løpet av kvartalet.

Dise fire var Lunding Mining, Turqoise Hill, Wuliangye Yibin og Suzano.

“Gjennom fusjonen med konkurrenten Fibria, tar Suzano skrittet for å bli verdens ledende masseprodusent. Konkurransen i den brasilianske skogsindustrien gir lavere trevirkekostnader, og vi tror at det siste presset på prisene er midlertidig. Synergiene fra samarbeidet virker å være undervurdert og vi kjøpte Suzano på lave nivåer på det vi tror er et midlertidig fall i kinesiske massepriser, skriver porteføljeduoen.

Beholdningen i Anadolu Grubu ble solgt i løpet av kvartalet, ettersom forvalterne ser bedre muligheter i Tyrkia for øyeblikket.

Cathrine Gether og Fredrik Bjelland ser flere grunner til at vekstmarkedsaksjer bør ha bedre forutsetninger for å stå imot redusert risikovillighet sammenlignet med 2018.

Eksterne finansieringsgap er stengt, rentene har steget, valutaer er billige og vekstmarkeder fortsetter å være en undervektet aktivaklasse, ifølge forvalterne.

“Når utviklede markeder, til tross for tilsvarende avkastning på kapital, prises til en premie på nær 30-50 prosent mot vekstmarkeder, basert på estimater for P/E og P/B i 2019, ser risiko mot avkastning i fremvoksende markeder attraktivt ut for langsiktige investorer, skriver de.

I tillegg til at fremvoksende markedet generelt handles med rabatt, handles SKAGEN Kon-Tikis portefølje med en rabatt på 23 prosent i forhold til MSCI vekstmarkedsindeks, ifølge rapporten. Dette gir porteføljen et god verdipotensial, hvilket er lovende i det nåværende klimaet da det endelig er tegn på at verdiaksjer overpresterer igjen, mener Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Fondets ti største beholdninger ved årsskiftet. Totalt finnes 51 beholdninger i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets ti største beholdninger ved årsskiftet. Totalt finnes 51 beholdninger i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER