• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Insight: ser doblingspotensial for porteføljen på to-tre års sikt

Oslo (Fond Direkt) Sett i bakspeilet var 2018 et vanskelig år for aktivist-investorer. En viktig årsak til aktivistskyggefondet SKAGEN Insights relative underprestasjon i løpet av året var eksponeringen mot aktivistkampanjer. Fondet har dette fokuset ettersom det er fornuftig på sikt, skriver fondsforvalter Tomas Johansson i en kvartalsrapport.

“I fremtiden har vi høye forhåpninger om at denne underprestasjonen vil bli reversert på grunn av disse situasjonenes natur og de faktorer som har veid tungt på avkastningen” skriver forvalteren.

Tomas Johansson påpeker at fondet ikke er et indeksfond, og derfor vil det overprestere i forhold til markedet noen år og sannsynligvis underprestere andre år, og SKAGEN sies å være overbevist om at strategien vil vise seg over tid.

Avkastning for SKAGEN Insight og referanseindeksen (MSCI World NR USD) i desember og siden årsskiftet. Målt i fondets og referanseindeksens basisvaluta samt norske kroner, i prosent:

\  Des     Jan-Des  Des     Jan-Des      

Fond    -10,3 (NOK) -24,9  -10,3 (NOK) -24,9      

Ref.-index -7,6 (USD)  -8,7  -7,0 (NOK) -3,4   

Når det gjelder aksjebeholdningen var Stock Spirits og Mondelez de beste bidragsyterne i fjerde kvartal. Stock Spirits er notert på London Stock Exchange og har virksomhet innen alkoholholdige drikker, med mål om å bli den ledende distributøren i Sentral-og Øst-Europa. Ifølge Tomas Johansson overrasket selskapet markedet med sterke resultater etter at de ble tatt med i porteføljen. Aksjen var eiet i Insight ved fondets start i 2017, men ble solgt etter en sterk utvikling, da andelen nådde SKAGENs kursmål. Senere falt aksjen uten grunn, og fondet benyttet anledningen til å reinvestere i selskapet, ifølge forvalteren.

Mondelez er et amerikansk notert matvareselskap, som blant annet eier Marabou og Freia-merkevaren.

SKAGEN Insights beste og svakeste bidrag til avkastning i fjerde kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Insights beste og svakeste bidrag til avkastning i fjerde kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Som det fremgår ovenfor var Thyssen Krupp og Armstrong Flooring de største negative bidragsyterne i kvartalet. Tomas Johansson sier at SKAGEN ser utviklingen i disse selskapene som oppmuntrende. De to innehavene er referert til som “high-conviction investeringer” og den respektive aktivisten sies å ha spilt en avgjørende rolle i å gjenoppbygge selskapenes strukturer for å gjøre dem mindre komplekse og frigjøre aksjonærverdier.

“Åpenbart gjenstår det fortsatt for markedet å sette pris på oppfatningen av den verdiskapingen som vi til slutt forventer av disse selskapene. Det er verdt å understreke at etter hvert som disse selskapenes aksjer har falt, har følelsen av usikkerhet økt, noe som har hjulpet aktivistene til å drive positiv forandring”, sier Tomas Johansson.

En rekke andre selskaper er rapportert å ha en lignende dynamikk som de to ovennevnte selskapene, inkludert General Electric, Hudson’s Bay, ABB og Diebold Nixdorf. Mer enn en tredjedel av Insights portefølje består i dag av selskaper der forvalteren nylig har sett stor endring, som SKAGEN på forhånd ikke hadde forventet før om to eller tre år. Fallende aksjekurser har ifølge Tomas Johansson bidratt til å øke hastigheten på denne utviklingen, og SKAGEN venter nå tålmodig på at markedet skal ta seg opp og ta tak i dette.

“Generelt sett ser vi et stort verdipotensial på tvers av hele porteføljen, da mange selskaper har blitt handlet ned som følge av nervøsitet blant kortsiktige investorer, og ikke som følge av forverrede fundamentale forhold”, skriver forvalteren.

SKAGEN sies å se et potensial i Insights portefølje til å doble verdien de neste to eller tre årene, ettersom markedet stabiliseres.

Fondets ti største innehav pr 31. desember 2018. Totalt er det 32 aksjer i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets ti største innehav pr 31. desember 2018. Totalt er det 32 aksjer i porteføljen. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.