• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN: Pensjonsfond bør investere mer i vekstmarkeder

Oslo (Fond Direkt) Pensjonsfond allokerer på global basis i snitt rundt 5 prosent av sin investeringskapital til vekstmarkeder. Det er for lite med tanke på demografiske megatrender og potensialet i disse markedene, sier Alexandra Morris, Investeringsdirektør i SKAGEN.

Det fortalte hun under SKAGENs nyttårskonferanse i Stockholm på torsdag.

Bilde: SKAGEN Fondenes investeringsdirektør Alexandra Morris

Bilde: SKAGEN Fondenes investeringsdirektør Alexandra Morris

Investeringsdirektøren minnet på at hva vi definerer som fremvoksende marked ikke er statisk, og sier at maktbalansen og økonomisk dominans skifter gjennom århundrene.

“Den største verdiskapningen globalt for 200 år siden skjedde i Kina og India, mens USA definitivt var et fremvoksende marked”, sier Alexandra Morris.

Siden skjedde det noe, da innvandringen tok fart på alvor og velstanden akselererte kraftig i det som i dag er verdens største økonomi.

De som reise til Midtvesten måtte ofte jobbe gratis i fem år, før de ble tildelt et par hektar med land som ble deres for alltid, ifølge Alexandra Morris. Denne utviklingen, som var i stand til å skape et bedre liv gjennom hardt arbeid, var en av de viktigste faktorene i den amerikanske suksessen, tilføyde investeringsdirektøren.

Hardt arbeid er noe Alexandra Morris har bemerket seg er viktig for kineserne, og synes det er tydelig i blant annet patentstatistikken: I 2016 ble fire ganger så mange patenter søkt i Kina som i USA, mens 65 prosent av alle patentsøknader globalt kom fra Asia.

“Kun 20 prosent av globale patentsøknader kom fra USA, så man kan lure på om Donald Trump er bekymret for Amerikansk fremtid”, sa Alexandra Morris.

En stor forskjell mellom USAs økonomisk fremgang på 1800-tallet og nåtidens Kina er at Kina ikke har trengt å importere sin arbeidskraft for å bygge velstand. I stedet har Kina sikret kapitalveksten som kreves for å bygge rikdom gjennom fabrikkproduksjon, til nytte for resten av verden, ifølge Alexandra Morris.

På denne måten har Kina kunne ta et katapult-lignende økonomisk sprang.

Et slikt sprang har et navn: “leapfrogging”. Leapfrogging er et uttrykk som beskriver den akselererende og bærekraftige utvikling i fremvoksende markeder, forklarer Alexandra Morris, som fortsetter med at leapfrogging muliggjør å hoppe over ineffektive og dyre løsninger, for å i stedet gå direkte til mer avanserte alternativer. Kina har i dag 27.000 kilometer høyhastighetstog, mer enn hva som er i resten av verden kombinert. Og ytterligere 10.000 kilometer på det kinesiske tegnebrettet, ifølge Alexandra Morris. Andre eksempel på leapfrogging kan være alt fra at mindre selskaper hopper over fra faste telefonlinjer til mobiltelefoni, til at finansielle aktører gjør relativt små investeringer i fysiske bankkontoer, i stedet for å utbytte internett-baserte løsninger.

“Teknologi er kjernen i leapforring, og det er til og med kjernen i polariseringen mellom USA og Kina. For eksempel har Kina brukt milliarder av dollar til å bygge sin halvlederindustri. Helt plutselig har Kina fremgang blitt et nasjonalt sikkerhetsproblem for USA”, sa Alexandra Morris.

Investeringsdirektøren fortsetter:

“Det USA i stedet burde gjøre er å følge sin egen oppskrift, det vil si utdanning, innovasjon, hardt arbeid, samt forskning og utvikling for å beholde en lederrolle, i stedet for å hindre fremgang og utvikling i andre land.”

Verdens middelklasse forventes å fortsette å vokse i raskt tempo. I 2009 var tallet like under to milliarder mennesker, et tall som ventes å vokse til like under fem milliarder om 11 år, i 2030. Av disse tre ekstra milliardene er det estimert at 2,5 milliarder vil komme fra vekstmarkeder, ifølge Alexandra Morris, og legger til at antallet personer i middelklassen i fremvoksende markeder vil dermed være nesten ni ganger så mange som i 2009.

Imidlertid er ikke mer enn fem prosent investeringskapitalen til vestens pensjonsfond knyttet til fremvoksende markeder, ifølge SKAGENs investeringsdirektør, som hun anser som lavt gitt vekstpotensialet i disse markedene. Til sammenligning viser hun til at 26 prosent av verdens globale aksjemarkedet er i fremvoksende markedet, mens 43 prosent av global BNP og 60 prosent av BNP-vekst finnes i disse markedene.

Det er dog ikke bare i pensjonsfond man kan argumentere for å øke eksponeringen mot vekstmarkeder. Indeksleverandøren MSCI inkluderer bare en brøkdel av vekstmarkeder i sin verdensindeks MSCI World, ifølge Alexandra Morris (24 prosent av selskapene mot 66 prosent for utviklede markeder). Som et resultat er kun 11 prosent av aksjebeholdningen i MSCI World i vekstmarkeder.

Angående de siste års volatilitet i vekstmarkedene mener Alexandra Morris at dette er noe man må akseptere, da vekstmarkeder er mer volatile i sin natur. Den eneste måten SKAGEN kan dra nytte av megatrendene Alexandra Morris snakker om, er å være langsiktig, sa hun.

Investeringsdirektøren konstaterer at SKAGEN som aktiv forvaltet fond kan dra nytte av selskaper som ikke er inkludert på indeksnivå, særlig ettersom tilbudet i vekstmarkedet vokser raskere enn inkluderingen i indeksene som følger disse. Hun spår at vekstmarkeder kommer til å bli en stadig større aktør i de globale kapitalmarkedene fremover, som eksempel sier hun at 61 prosent av børsnoteringene som fant sted globalt i 2017, var i fremvoksende markeder.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER