Fondene: Amerikansk politikk institusjonelle investorers største bekymring

Oslo (Fond Direkt) Usikkerhet rundt amerikansk politikk for økonomi og handel uroer institusjonelle investorer aller mest i året som nettopp har begynt.

Det skriver bransjenettstedet Institutional Investor, med henvisning til en undersøkelse gjort av selskapet Murano, som tilbyr tjenester til institusjonelle investorer.

Av de 100 spurte investorene svarte 44 at deres største frykt for 2019 er den geopolitiske risikoen i det finansielle markedet, som påvirket volatiliteten i markedet betydelig i fjor. Større globale investorer fokuserer primært på ustabilitet i USA, med en pågående handelskrig med Kina, samt et dysfunksjonelt Washington D.C. der Trump-administrasjonen opererer.

Et annet gjennomgående tema i undersøkelsen er bekymringer rundt fortsatt høyere renter, samt frykt for at den økonomiske syklusen sterke fase er på vei til å ta slutt, og at en global nedgangsperiode skal følge. Kun seks av de 100 spurte oppgir dog en global resesjon som “en mulighet” i 2019.

Blant de 100 spurte var 63 basert i Nord-Amerika, 21 i Europa, 12 i Asia, samt fire i andre regioner. Verdt å notere er at ikke mer enn 14 prosent uttrykte bekymringer for Europa, til tross for blant annet Brexit og voksende populisme. Aktørene var betydelig mer bekymret for amerikansk politikk.

Institutional Investor konstaterer at investorene i et antall år har fokusert på når det oppadgående aksjemarkedet som tok fart i 2009 skal ta slutt. Mange har ved hjelp av forskjellige strategier forsøkt å sikre sine porteføljer mot et fall i markedet. Samtidig har institusjonelle investorer i stor grad solgt andeler i hedgefond (mange av disse er konstruert for å tåle fall i aksjemarkedet godt), da disse har mislykkes med å holde tritt med aksjer.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER