• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen insight: -0,8% i nov, ser økt aktivistinnflytelse på grunn av volatilitet

Oslo (Fond Direkt) Det har vært et vanskelig år for aktivistinvestorer globalt, og den kortsiktige avkastningen til aktivistetterligningsfondet SKAGEN Insights strategi har derfor vært utilfredsstillende.

Det skriver fondsforvalteren Tomas Johansson, og legger til at porteføljeteamet fokuserer på å skape langsiktig sterk avkastning, og gjør derfor investeringer på lang sikt. Forvalteren meddeler videre at SKAGEN er overbevist om at fondets strategi vil vise seg over tid.

Avkastning for Skagen Insight og referanseindeksen (MSCI World NR USD) i måneden og siden årsskiftet (SÅ). Målt i fondets og referanseindeksens basisvaluta samt norske kroner, i prosent:

\  November   SÅ   November   SÅ        

Fond    -0,8 (NOK) -16,3  -0,8 (NOK) -16,3       

Ref.-index +1,1 (USD) -1,2  +3,5 (NOK) +3,9        

“Vi har tatt et sterkt motsatt syn i nøye utvalgte situasjoner, da vi mener at volatiliteten i markedene gjør selskapene mer mottagelige for endring, noe som øker aktivisters mulighet til å bli en positiv katalysator,” skriver Tomas Johansson.

Av denne grunnen mener forvalteren at kortsiktig volatilitet kan være noe positiv på mellomlang sikt.

Porteføljens beste bidragsytere i november var Hertz og Telecom Italia, der førstnevnte aksje oppgis å ha steget nesten 40 prosent etter en sterk rapport og trygg kommunikasjon fra ledelsen. En annen sterk bidragsyter var fondets nyeste investering, Newell Brands, som steg mer enn 50 prosent i løpet av måneden, skriver forvalteren.

De viktigste negative bidragsyterne ble Eltel og ThyssenKrupp, ifølge rapporten.

“Vi ser et stort potensial for verdiskaping på tvers av porteføljen, siden mye av beholdningen handles ned på grunn av nervøsitet fra nærsynte investorer, og ikke som følge av forverring i generelle vilkår”, skriver Tomas Johansson.

Forvalteren sier til slutt at Insights portefølje består av grovt undervurderte selskaper hvor den fundamentale utviklingen går i riktig retning, og hvor aktivister stadig er katalysatoren for positiv endring. Porteføljen inneholder 32 aksjer og tilhører Morningstar-kategorien “Global Large-Cap Blend Equity”.

På landnivå har USA størst vekt i porteføljen, med 29,4 prosent, fulgt av Japan (22,9), Tyskland (11,8), Italia (7,5) og Sverige (5,5). De svenske innehavene er Eltel, ABB (Sverige/Sveits) og Ericsson.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER