Fond: Gevinster ikke på vei ned i paritet med aksjemarkedets prissetting -Blecher

Oslo (Fond Direkt) Forvent deg lavere avkastning fra børsen den kommende tiårsperioden. De mange gode årene med kursoppganger siden finanskrisen er langt fra en normaltilstand. Når det er sagt verdsettes noen industrivareselskaper, som for eksempel Volvo, i dag som om en resesjon i nær fremtid er uunngåelig. I Volvos tilfelle tar dagens aksjekurs høyde for et kommende fortjenestetap på hele 40-50 prosent.

Det sa Carnegie Fonder Sverigeforvalterr Simon Blecher under en presentasjon på onsdag, da forvalteren også blant annet diskuterte børsens avknoppingstrend med risikokapitalselskapet Altor (Carnegie Fonders eier) partner og grunnlegger Harald Mix.

Simon Blecher spår at fortjenestene av børsnoterte selskaper kan komme til å falle neste år, men ikke på langt nær i den grad at aksjemarkedet for tiden ser ut til å erkjenne. Av den grunn ser forvalteren et scenario for 2019 der aksjemarkedet paradoksalt kan stige litt, til tross for fallende bedriftens fortjeneste. Ifølge forvalteren ligger det ingen resesjon i kortene.

Simon Blecher passet også på å gi sitt syn på hvilke svenske børsnoterte selskaper han mener er nærmest noen form for oppdeling, og de laveste odds for en restrukturering tilskrev forvalteren ABB, Sandvik og Volvo.

(Kilde: Carnegie Fonder)

(Kilde: Carnegie Fonder)

Carnegie Sverigefond har posisjoner i alle børsnoterte aksjer, ifølge Morningstar data.

Videre ble det diskutert fordeler og ulemper ved å drive selskaper i offentlig kontra privat regi. Harald Mix uttalte at det kunne være mer praktisk å ta krafttak og gjøre store endringer i selskaper som ikke har plikt til å kontinuerlig levere kvartalsresultater. Samtidig pekte han på fordelen av å kunne kjøpe og selge aksjer over hele markedet. I et unotert miljø er det en risiko for at man som investor helt mister muligheten til å erverve aksjer, når det er transaksjoner av den typen der bare en investor tilbys å delta, argumenterer Altorgrunderen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER