Fond: Placera legger asiatisk touch til fondsporteføljen

OSLO (Fond Direkt) Indeksfondet Swedbank Robur Acces Asien løftes inn i Placeras desemberportefølje, på bekostning av Handelsbankens Nordiska Småbolag som går ut.

“Visst er det kanskje litt av en høyrisikoinvestering å handle Asia nå, men for de som synes og tror som jeg at det har gått ned litt for mye, kan det være interessant,” skriver Placeras fondsredaktør Pär Ståhl, som inspirert av et besøk til Asia velger inn det brede asiatiske aksjeindeksfondet.

Redaktøren peker på flere faktorer som taler for asiatiske aksjer. Asia står i dag for halvparten av verdensøkonomien, og en raskt voksende middelklasse med verdens halvpopulasjon er ifølge Ståhl en enorm base for konsumdrevet vekst. Videre mener han at den midlertidige våpenhvilen i handelskrig mellom USA og Kina, som var resultatet av helgens presidentmøte under G-20, er positiv, og at det er stor oppside i kinesiske og asiatiske investering dersom partene kan nærme seg en avtale.

“Årets svake utvikling i Asia har gjort at de lokale kinesiske børsene handles på historisk lave nivåer og enkelte sektorer som kinesiske banker har nådd bunnverdsettelser. Selv Seoul-børsen som er den nest største finansielle markedet etter Kina er veldig billig,” ifølge Pär Ståhl.

Gjeldende fondet i spørsmål har Swedbank Robur Access Asien de tre seneste årene levert en god risikojustert avkastning, har avkastningen vært litt bedre enn sitt kategorisnitt i tilleg til å ha tre Morningstrar-stjerner.

“I år har fondet utført i toppen av kategorien, og vi tror at fondet er godt posisjonert til å gå bedre enn kategorisnittet av tilsvarende fond ved fortsatt svingende børsklima”, skriver Pär Ståhl.

Placeras liste over ti kjøpsverdige fond i desember ser slik ut:

Fond                  Risknivå        

Swedbank Robur Access Asien      Högst          

UB Infra A               Högre          

Jupiter European Growth        Högre          

Handelsbanken Amerika Småbolag     Högre          

Norron Active RC            Högre          

Swedbank Robur Access Mix       Medel          

Sensor Sverige Select         Medel          

Carnegie Strategifond         Medel          

Spiltan Räntefond Sverige       Låg           

Atlant Stability            Låg           

Link til Placeras porteføljegjennomgang: https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/03/kopvarda-fonder-i-december.html


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER